9 (277) 2019

Czytaj więcej: 9 (277) 2019Czytaj więcej: 9 (277) 2019

 

Z numeru wrześniowego

„Listu do Pani”

 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Trudno nie przypomnieć sobie tych ważnych słów hetmana Jana Zamojskiego, u progu nowego roku szkolnego, kiedy szczególnie czujnie staramy się myśleć o potrzebach małych i starszych już uczniów. Tylko czego głównie ta nasza troska dotyczy? Czy nowych tornistrów, szkolnej wyprawki, schludnych ubranek... Czas, w którym żyjemy, wymaga stawiania sobie poważniejszych pytań – jak mamy kształtować młode pokolenie, w jakim duchu, jak je chronić przed tym, co niosą dzisiejsze trendy i ideologie. Nadal ważne są dla nas słowa św. Jana Pawła II, zawarte w jego wydanym przed 20 laty „Liście do Rodzin” (str. 5), mobilizujące sformułowania zawarte w przesłanym do redakcji przez senatora Antoniego Szymańskiego – Liście Otwartym – „W obronie podstawowych wartości” (str. 9), w którym czytamy: „Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest bezprecedensowa zmiana kulturowa, mająca na celu, m.in. obniżenie rangi małżeństwa, zmarginalizowanie wpływu wartości chrześcijańskich na życie narodu, pozbawienie rodziców prawa do decydującej roli w wychowaniu dzieci czy podważenie prawa do ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci” (...) Jeśli pozwolimy narzucić sobie dyktat tak intensywnie promowanej nowej ideologii, czytamy dalej w Liście Otwartym, „wkroczymy na ścieżkę postępującego rozpadu wartości, z której coraz trudniej będzie zawrócić”.

W kontekście medialnych doniesień, iż od września w niektórych szkołach planuje się wprowadzenie edukacji seksualnej, mocno brzmi też Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach, przypominający o ich uprawnieniach do sprzeciwu wobec realizacji w szkole ich dziecka – programu niezgodnego z ich światem wartości. Stoi więc przed nami wielkie wyzwanie – skutecznego wychowania – w domu i w szkole – nie edukacji, ale wychowania, formacji moralnej i religijnej, kulturowej i obywatelskiej. A jak stawali na wysokości zadania w tym zakresie, nasi antenaci w trudnych czasach wojny? Przeczytajmy w naszym miesięczniku teksty „Dwie Jadwigi” (str. 28), „Szkoła w cieniu wojny” (str. 18).

Za nami sierpień, ale sierpniowe wezwanie do trzeźwości, choć okazuje się ciężką próbą, nie traci swej aktualności. Źródła policyjne podają, że liczba pijących kierowców, malejąca od paru lat – znowu zaczęła wzrastać. To znak, nad którym trzeba się zatrzymać w zadumie – i modlitwie. Oczywiście ważne jest bezpieczeństwo idących do szkoły uczennic i uczniów – ale chodzi nie tylko o to. Rok szkolny zaczyna się bolesną pamięcią polskiego Września – napaści Niemiec, klęski linii obrony, kapitulacji Westerplatte i Helu, napaści Sowietów, kapitulacji Warszawy, zaczyna się pytaniem o sens bohaterstwa żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego. Oddajemy im hołd, ale pytamy, jak to pogodzić w sercu – naszą wielkość tamtego czasu, ogrom cierpień i wytrwania – i dzisiejszą kapitulację wobec alkoholowej demoralizacji, dzisiejszą bezradność prowadzącą do tolerancji dla pijanych w pracy, na drodze, w rodzinach. Szkoła nie ma prawa uczestniczyć w tej tolerancji, milcząc o uzależnieniach, gdy średni wiek inicjacji alkoholowej spada już poniżej dwunastu lat – a pojęcia świętowania, uroczystości, imprezy zrosły się z aktami nadużycia alkoholu. I co tu mówić młodym o sportowym trybie życia, patrząc na podpite trybuny meczowe?

Prawda jest bolesna, bez Boga nie damy sobie rady z tą plagą groźniejszą niż ekologiczne kataklizmy. Wszak alkoholowe uzależnienia to przyczyna znacznej części rozwodów, a prawie każdy akt rodzinnej przemocy wobec kobiet ma podobne podłoże. Nie milczmy o tym, gdziekolwiek możemy zabrać głos. Nie milczmy o tym, klękając do modlitwy.

8 września – Narodziny Najświętszej Maryi Panny – tradycyjna uroczystość Matki Bożej Siewnej – prośmy Ją o siew nawrócenia mocniejszy od klęski. 18 września wspominamy patrona naszej młodzieży, świętego Stanisława Kostki – niech On obejmie swą opieką zagrożonych nałogami młodych. Na szczęście mamy też wiele powodów do radości, bo wiele jest bardzo dobrych szkół w Polsce, wielu mądrych i dobrych nauczycieli, choć za mało w stosunku do potrzeb. Możemy jednak liczyć na serca i umysły młodych – tych z pielgrzymkowych szlaków, tych ze zjazdów nad Lednicą, tych z oaz, ruchów rodzinnych, rekolekcji, tych z prowadzonych przez Teologię Polityczną spotkań (str. 36)... Trzeba dla nich prosić o moc Ducha Świętego. On, Dawca Pokoju, może uczynić też pokój w rodzinach i w skłóconej dziś Polsce – braterski pokój roztropnych ludzi.

REDAKCJA

 

7-8 (276) 2019

Czytaj więcej: 7-8 (276) 2019Czytaj więcej: 7-8 (276) 2019

 

Z numeru

lipcowo-sierpniowego

„Listu do Pani”

 

Za nami dwie, wiążące się ze sobą, rocznice – 40 lat od pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski i 30 lat od przełomu politycznego, który uwolnił kraj od dominacji sowieckiej. Podczas obchodów tych rocznic, tak jak i podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, słyszałyśmy, jak słowo – wolność – przypominali nam politycy, redaktorzy, autorytety naukowe, postacie ze świata kultury. Przypominali, ale na ogół wszyscy wiemy, jak wielkim jest ona dobrem. Niech to ważne pojęcie – wolność towarzyszy nam i na drogach lata – w pracy, w podróży, w wypoczynku, w zdrowiu i chorobie. Zobaczmy je w całej jego urodzie, w całej prawdzie, powiązane z poczuciem odpowiedzialności.

Głód wolności czujemy, gdy gniecie nas niewola. Obcy najazd, kajdany, kraty, cenzura, bieda, uzależnienie – to wszystko budzi wołanie o wolność, to czyni z niej wartość, dla której cierpi się, o którą się walczy, za którą się ginie. To za wolność ginęły sanitariuszki i łączniczki, ginęli żołnierze Powstania Warszawskiego w pamiętnym sierpniu 1944 roku (i ten wątek znajdziecie na łamach naszego miesięcznika na str. 31, 42).

Przedziwne jest to, że wolność zdobyta – nie znika, ale zamienia się w przestrzeń, w której mogą się objawić inne wartości – wiara, rodzina, wierność, pracowitość, piękno. Gdy przyjrzymy się osobom ceniącym wolność, widzimy, że u każdej z nich rodzi ona pytanie – czym wypełnić tę przestrzeń? Jakimi wartościami zabuduje ją nasza praca, nasze serce, nasz talent?

Pytania aktualne i w czasie wakacji, w wolnych chwilach lipca i sierpnia. Jakie dary szykujemy dla naszej rodziny, dla przyjaciół, dla swojego ducha? Jakie wartości wybierzemy? Zachwyt? Wypoczynek? Miłe towarzystwo? A może pielgrzymowanie, o którym piszą ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik (str. 5)? Może rowerową wyprawę, która nieść może spotkanie z pięknem, ale i chwile refleksji związane z życiem, o czym pisze prof. Dorota Kornas-Biela (str. 13)?

Z pewnością, aby nie pobłądzić, ani na turystycznej trasie, ani w życiu, potrzebne jest spokojne myślenie o porządku wartości w naszym świecie. Promocja towaru, podszepty mody, pokusa kiepskich przyjemności, robią tu sporo bałaganu. A z wartościami jest trochę tak, jak ze światłem w letni dzień. Źródłem jest słońce, ale mocno świecą także odblaski – w kałużach, szybach, lustrach. Prawdziwym źródłem wartości jest Miłość Boża – a inne wartości to tylko odblaski, czasem bardzo dalekie od Źródła. Szlachetne jest braterstwo, błogosławione jest miłosierdzie, potrzebna jest przyjemność, cenimy piękno – ale spróbujmy tego lata szukać związku między odblaskami i Odwiecznym Źródłem. Uczmy się widzieć w pięknie krajobrazu stwórczą miłość Boga, odkrywać w smacznym daniu czyjąś życzliwość i czyjeś staranie związane z miłością bliźniego, w perłach architektury wyczuwać spływające na architektów natchnienia Ducha Świętego. (O Bogu dawcy pokoju pisze w swym tekście Elżbieta Ziołkowska - str. 8).

Myślami wędrujmy więc do Źródła. Przyłączmy się też – kto może ciałem, kto nie może – modlitwą i myślą życzliwą – do tych , którzy wędrują do Jasnogórskiej Pani. Wielu z nich już w lipcu weszło na pątniczy szlak. Znoszą zmęczenie drogą, niewygody noclegów, pragnienie, skwar, ulewny deszcz – aby dać świadectwo wartościom, aby wejść ze swoimi intencjami w Światło, napić się ze Źródła. Idą ku Tej, która jest „Łaski Pełna” – która przekazuje nam światło Bożej Miłości, Ona – naszej niepodległości Patronka. (O Jej znaczeniu w polskich dziejach, pisze w kolejnej części swego artykułu Mateusz Soliński (str. 19).

Wartości bliskie Bożej Miłości dostaje się za darmo. Za darmo matka przytula dziecko, za darmo cieszy nas niebo z zachodzącym słońcem, za darmo kochają się małżonkowie, za darmo dostajemy rozgrzeszenie, klękając przy konfesjonale. Za inne wartości trzeba płacić – za leczenie, za bilet do kina, za samochód... Za prawa człowieka też zawsze ktoś płaci – chociaż są one odblaskiem miłości bliźniego i Bożego Miłosierdzia. Pisze o nim w swym Dzienniczku św. Faustyna, której sylwetkę przedstawia Agnieszka Wolińska-Wójtowicz (str. 28).

W sierpniu pomyślmy też o takiej bezcennej dla człowieka i narodu wartości, jaką jest trzeźwość. Na wezwanie Kościoła, odpowiedzą ci, którzy pragną przyłączyć się do pielgrzymów, upamiętnić Powstanie Warszawskie i strajki roku 1980 na Wybrzeżu ci, którzy chcą uszanować żniwny trud rolników. Pomyślmy i my z wdzięcznością o żniwiarzach, o chlebie i z najgłębszą wdzięcznością – o Bogu w Hostii ukrytym.

REDAKCJA

 

6 (275) 2019

Czytaj więcej: 6 (275) 2019Czytaj więcej: 6 (275) 2019

 

Z numeru czerwcowego

„Listu do Pani”

Czerwiec zaczyna się Dniem Dziecka. Niechże w tym roku nasze myślenie o dzieciach stanie się głębsze i dojrzalsze. Dziecko to zwiastun dwu potężnych nurtów ludzkiej doli – życia i nadziei. Dziecko jest nowym życiem, danym nam do obrony i opieki. Wielkość tego fenomenu zaczyna się od poczęcia, a potem przybiera kolejne, cudowne formy. Trwa także w nas, dorosłych – nie tylko życie, także dziecko. Ono żyje w każdym z nas, aż do naszego kresu; ono jest wspomnieniem dzieciństwa, dziecięcą potrzebą kontaktu, radości, zabawy... Dzięki temu dziecku w nas, lepiej rozumiemy nasze dzieci i wnuki. A dobrze byłoby, gdybyśmy potrafiły, patrząc na ludzi – miłych i mniej nam miłych, na bliskich i dalekich wiedzieć, że każdy ma w sobie dziecko, którym był. Tego dziecka nie można pomijać, chcąc- w imię miłości bliźniego, w imię braterstwa – zrozumieć człowieka. Dziecko to także nadzieja – nadzieja rodziców, potem nadzieja dziecka – na dobry świat, dobrą młodość i dorosłość. Te nadzieje dzieci są ważnym zobowiązaniem dla nas rodziców, dziadków, nauczycieli, katechetów. Chciałoby się wszak dać dzieciom dobry świat, dobrą Polskę.

W niedzielę, 23 czerwca – Dzień Ojca. Wiele dobra przychodzi do dzieci z rąk serdecznych, odpowiedzialnych ojców. Ale wiele jeszcze trzeba uczynić, aby w polskich rodzinach obronić i umocnić rolę ojca, wiele muszą zrobić sami ojcowie, aby spełnić oczekiwania, pokazać, że pełny człowiek – to człowiek wiary, odpowiedzialności i wstrzemięźliwości. A wzór ojca o argument wychowawczy, silniejszy niż postacie z seriali, filmów czy książek. Piękne przykłady wybitnych ojców przywołują w tym numerze naszego miesięcznika – Agnieszka Wolińska-Wójtowicz w tekście o Stanisławie Moniuszce (str. 26) i Łukasz Krupski we Wspomnieniu o ojcu (str. 12).

Chociaż już sporo czasu upłynęło od Świąt Zmartwychwstania, w  czerwcu żyjemy nadal w radości. 2 czerwca staramy się patrzeć ku niebu, ku Wniebowstępującemu, którego mamy być świadkami, idąc z Ewangelią głoszoną życiem 9 czerwca, pachnące tatarakiem Zielone Świątki – Zesłanie Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, Dawcy Życia. Umocnieni Jego darami wyruszymy w czwartek, 20 czerwca, na procesję w święto Bożego Ciała.

To święto to nie tylko znak obecności wiary i Kościoła w życiu społeczności i narodu – to skierowane do wszystkich: wierzących, poszukujących, niewierzących wskazanie, że człowiek, to coś więcej niż ciało potrzebujące chleba z piekarni i medialnych igrzysk. Aby być pełnią, aby żyć ciałem i duchem, człowiek potrzebuje Chleba z Niebios, Chrystusa w Eucharystii. Oto mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Świętego Papieża Polaka do Polski. Dwudziestolatki i trzydziestolatki z tamtego, 1979 roku nie są już dzierlatkami, mogą dziękować za minione lata trudnego pokoju, mogą sposobić się do przekazywania Polski w młode, dobre ręce. Mają nowe, ważne miejsce w Kościele i Ojczyźnie – mają doświadczenie i pamięć. A wszyscy mamy ogromne pole do działania dla dobra innych. O jednej z pięknych inicjatyw pisze w tekście „Dzieci z Aleppo pod opieką św. Mikołaja” – Izabela Stawicka (str. 36 ).

Nasza wiara i nasze  historyczne doświadczenie każą nam, wbrew wielu trudnym momentom, które przeżywamy, spoglądać w przyszłość z nadzieją. Zawsze potrzeba jednak naszej jedności w modlitwie, roztropności i cierpliwości w działaniu. 27 czerwca klękamy przed wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Pięknie pisze o roli Matki Bożej w polskiej historii, o Niej – jako patronce naszej niepodległości – Mateusz Soliński (str. 18). Módlmy się do Niej, także za maturzystów, stojących na rozstajnych drogach życiowych wyborów, osłońmy modlitwą bezcenny dar młodych powołań kapłańskich i zakonnych. Módlmy się za biskupów i kapłanów, którym tyle zawdzięczamy. A także za wszystkich szukających wytchnienia na wakacyjnych szlakach. Niech dostrzegą cuda przyrody, krajobrazu, spotkają życzliwych ludzi – i Boga, który nie ustaje w hojności, obsypując nas nieustannie, jakże często niedocenianymi przez nas darami.

REDAKCJA

5 (274) 2019

Czytaj więcej: 5 (274) 2019 Czytaj więcej: 5 (274) 2019

 

Z numeru majowego

„Listu do Pani”

Kiedy patrzymy na królewską hojność przyrody, objawiającą się zielenią maja, festiwalem majowego kwitnienia – rośnie w nas serce, chce się żyć lepiej i mocniej. Dla wielu z nas przychodzi moment psychicznego odprężenia, dla niejednej uczucie pokoju, wynikające z darów duchowych minionego Wielkiego Postu, wielkanocnej radości. W sadach przekwitły już jabłonie, wiśnie, grusze, zawiązały się owoce. Może czas przypomnieć sobie napomnienie Jana Chrzciciela: „Wydajcie więc owoce godne nawrócenia”. Jakże nie myśleć o owocach, patrząc na kwiaty? W Święto Flagi, 2 maja, w Święto Konstytucji 3 Maja, nasze miasta zakwitną chorągwiami w bieli i czerwieni. Ale 3 maja to także święto Matki Bożej, Królowej Polski, Tej która od wieków czuwa nad naszym krajem. O tym, jak kult maryjny, kształtował kolejne pokolenia Polaków, wpływając na losy Polski, pisze Mateusz Soliński (str. 18) w swym tekście „Patronka niepodległości, Matka Boża w historii Polski” (jego ciąg dalszy przybliżymy w kolejnych numerach naszego miesięcznika), a o Maryi, której przykład i opieka pomagają nam właściwie kształtować naszą codzienność – o Matce Bożej Dobrej Rady pisze Agnieszka Wolińska-Wójtowicz (str. 6).

W maju obchodzić też będziemy rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej, wspominać miliony jej ofiar i bohaterski trud żołnierzy, który przybliżył zwycięstwo. Dziś cieszymy się z owoców ich trudu, chociaż pamiętamy, że nam koniec wojny nie przywrócił niepodległości.

Wiele będzie spotkań w te, dłuższe, majowe weekendy. Pomyślcie, czy nie trzeba w gronie rodziny, przyjaciół i są- siadów posłuchać tych, co jeszcze mogą wspomnieć wojenny czas i także późniejsze bohaterstwo żołnierzy Niezłomnych Wyklętych. Czy nie poznawać też głębiej dziejów rodziców i dziadków? A może warto zebrać się na odwagę i pomówić o sprawach głębszych – o tym, co zostało w nas z owoców nawrócenia przez Wielki Post i rekolekcje? Rocznice wojenne poprzedza święto Matki Boskiej Łaskawej, którą prosić trzeba, abyśmy łask nie trwonili, abyśmy pojęli odzyskaną wolność jako dar i wyzwanie, któremu bez wsparcia Bożą łaską nie podołamy. Łopot flag nad naszymi głowami musi być w harmonii z rytmem serc. W maj weszliśmy przez dzień Świętego Józefa Robotnika. On, Opiekun Świętej Rodziny, opiekun naszych rodzin - staje przed nami jako wzór pracowitości, lojalności i pokory. A maj to nie tylko miesiąc rodzinnych spacerów, ale też miesiąc, w którym obchodzony 15 maja europejski Dzień Rodziny, skłania do refleksji o jej kondycji i naszych zadaniach podejmowanych w imię jej dobra. W tym numerze „Listu do Pani” o trudnościach, jakie dziś rodzina przeżywa i o poświęconym rodzinie Międzynarodowym Kongresie w Weronie opowiada – Ewa Kowalewska, prezes HLI – Polska (str.12), a prawie świątecznym hymnem na cześć macierzyństwa i matek, których święto obchodzimy 26 maja jest tekst prof. Doroty Kornas-Bieli (str.10) o tytule zaczerpniętym z Joanny Kulmowej – „Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy”. Wkrótce wybierać będziemy naszych przedstawicieli do Europarlamentu, dokonajmy tych wyborów, tak aby zadbać o przyszłość rodzin, o ochronę ich jedności i pomyślnego bytu. Nie zapominajmy, że moment wolności przy urnie wyborczej to część naszej odpowiedzi na wyzwanie do odpowiedzialności, pytanie o wierność. Zagospodarujmy tę wolność odpowiedzialnie, tak aby nasze matki i ojcowie (żyjący po tej, czy po Tamtej stronie) byli z nas dumni.

W chwili, gdy walka nauczycieli o godne płace zwróciła uwagę całego społeczeństwa na szkołę, trzeba podtrzymać debatę o kształcie wychowania i edukacji młodzieży, ale także o postawie i misji nauczycieli. Od naszych głosów w majowych wyborach zależy kształt przyszłej Europy, od tego, jakie będą polskie szkoły, zależy los i bezpieczeństwo państwa, przyszłość kultury, także przyszłość Kościoła. Czy więc będziemy wychowywać przyszłych obywateli, pracowników i wyborców głównie dla ekonomii zysku, konsumpcji, konkurencji? Czy uda się raczej formować ludzi dla ekonomii daru, dla braterstwa i wzajemnej służby? Kwitną kasztany, a kwiat narodu siada do pisania matur. Jakie owoce edukacji pokaże? – czy godne łopotu flag nad szkołami?

REDAKCJA

4 (237) 2019

Czytaj więcej: 4 (237) 2019Czytaj więcej: 4 (237) 2019

 

Z numeru kwietniowego 

„Listu do Pani”

 

Każdy z nas ma wyznaczoną trasę, którą wypełnia tak różnorodną treścią – trasę od urodzin po mrok mogiły. To nie jest zła wiadomość, bo urodziny są świętem o kosmicznym wymiarze, a po drodze do kresu możemy zrobić wiele dobrego i wiele dobra zaznać. Przeżywana każdego roku Wielkanoc – to także ważne dla nas przypomnienie, że nasza trasa zaczynająca się urodzinami nie kończysię z uderzeniem pogrzebowych dzwonów. Człowiekowi wyznaczono cel dalszy, czeka nas radość Spotkania większego niż wszystkie spotkania od przedszkola po starość razem wzięte. Ono jest celem naszej drogi. A jak ją przebywać najgodniej?...

Wkraczamy w kwiecień, wspominając odejście świętego Jana Pawła II. Jak bardzo w tamtych dniach przypominał nam, bezsłownie, o naszej śmiertelności o przemijaniu ciała, jak mocno. Santo subito! – wskazywał, że idziemy dalej – na Spotkanie.

Koniec kwietnia ma w sobie coś z wielkiego umocnienia – na drogę. 26 kwietnia wspominamy Matkę Bożą Dobre jRady, Tę, która zawsze spieszy nam z radą i pomocą. W niedzielę 28 kwietnia – Święto Miłosierdzia Bożego – dziękujmy, Miłosiernemu Panu, że nas swą opieką otacza, oddawajmy Mu wszystkie troski, a same rozglądajmy się – kto potrzebuje pilnie naszego miłosierdzia. A 29 kwietnia wspominamy Patronkę Europy, świętą Katarzynę Sieneńską.Powierzmy jej orędownictwu trudne europejskie sprawy, wybory do nowego Parlamentu Europejskiego i to, aby Europa nie zapominała o swych chrześcijańskich korzeniach korzeniach. 

Redakcja 

Czytaj więcej: 4 (237) 2019Czytaj więcej: 4 (237) 2019Czytaj więcej: 4 (237) 2019Czytaj więcej: 4 (237) 2019

 

2 (271) 2019

Czytaj więcej: 2 (271) 2019Czytaj więcej: 2 (271) 2019

 

 

W numerze lutowym

Listu do Pani”


 W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik w przypadającym w lutym Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego pytają, w jaki sposób mamy szanować i chronić nasz język? Agnieszka Wolińska-Wójtowicz przybliża postać św. Błażeja – patrona chorób gardła i spowiedzi. Alina Petrowa-Wasilewicz przypomina jubileusz 25-lecia modlitwy i pracy Katolickiej Agencji Informacyjnej, a Senator RP Antoni Szymański przesyła najlepsze życzenia dla agencji, która od ćwierćwiecza w rzetelny sposób zarządza wartościową wiedzą.

W dziale Kobieta, rodzina Joanna Krupska – prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” – przedstawia pozytywne zjawiska, które obserwujemy na gruncie rodzinnym w ostatnim 25-leciu oraz pyta, co możemy zrobić, by „polskie małżeństwa znajdowały szczęście na drodze wiernej miłości, by chciały to szczęście i życie hojnie przekazywać dalej?”. Elżbieta Ziołkowska po 55 latach małżeństwa snuje rozważania na temat budowania relacji małżeńskich na różnych etapach życia i kształtowania się poczucia bliskości na przestrzeni czasu.

W dziale Poszukując dróg Alicja Samolewicz-Jeglicka pyta mamę czwórki dzieci, nastolatkę oraz misjonarza: Czym jest wspólnota? Co nam ona daje i czego możemy się dzięki niej nauczyć?

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelniczki do koptyjskiego, ortodoksyjnego klasztoru w Höxter, we wschodniej Westfalii i opowiada o trudnych dziejach chrześcijan z koptyjskich kościołów.

W dziale Polskie dzieje Antoni Szymański przypomina o ustanowionym przez Senat RP Roku Stanisława Moniuszki i przybliża postać tego wybitnego polskiego kompozytora i patrioty.

W numerze lutowym prezentujemy również niezwykłe Sylwetki: Ewa Babuchowska pisze o Helenie Paderewskiej, działaczce społecznej, żonie Ignacego Paderewskiego, wielkiego artysty, zaangażowanego w pomoc Polsce, którego starania wspomagała na wszelkie możliwe sposoby. Beata Zarzycka wspomina postać Danuty Rossman – uczestniczki Powstania Warszawskiego, należącej do najbliższego otoczenia bohaterów „Kamieni na szaniec”.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o ukazanych w malarstwie pracowniach wielkich artystów; w dziale Zdrowie dowiemy się, jak zdrowo się odżywiać; w dziele Pomagajmy przeczytamy o Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

12-1 (270) 2018-2019

Czytaj więcej: 12-1 (270) 2018-2019Czytaj więcej: 12-1 (270) 2018-2019

 

W numerze grudniowo-styczniowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik podpowiadają, jak przeżyć czas świętowania i planowanie przyszłości na codzienne życie, a Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze św. Otylii – porzuconej księżniczce z odległej Alzacji.

W dziale Kobieta, rodzina  Agnieszka Wolińska-Wójtowicz przypomina o bogatych tradycjach wigilijnego stołu, natomiast Ewa Babuchowska przytacza kilka wysłuchanych i spisanych przez nią Bożonarodzeniowych wspominek. Teresa Kapela pisze o wciąż niedocenianej pracy kobiet w domu, dzięki której kwitnie życie rodzinne.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz po uroczystościach związanych z 40-leciem wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża pyta, czy rzeczywiście Ojciec Święty był przez nas słuchany i czy my, jako rodacy, staliśmy się lepsi dzięki jego naukom? Maria Wilczek przypomina wskazania, które zostawił nam ks. Janusz St. Pasierb – jeden z najwybitniejszych humanistów doby współczesnej.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelniczki do Altenberg, w którym znajduje się kościół byłego zakonu cystersów; to tutaj rozpoczyna się jedna z dróg prowadzących do grobu apostoła Jakuba w Hiszpańskim Santiago de Compostela.

W dziale Polskie dzieje  Jan Hlebowicz z gdańskiego IPN-u w rozmowie z Alicją Samolewicz-Jeglicką przedstawia sylwetki niezłomnych kapłanów z Pomorza.

W numerze grudniowo-styczniowym prezentujemy również niezwykłe Sylwetki: s. Małgorzata Krupecka pisze o Urszuli Ledóchowskiej i jej ważnym wkładzie w budowę Polski niepodległej. Ewa Babuchowska przybliża postać Justyny Segiec – utalentowanej wokalistyki, która opisuje swoją drogę do Boga.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o polskim Loretto; w dziale Zdrowie dowiemy się, jak uchronić się przed grypą; w dziele Pomagajmy przeczytamy o jubileuszu 25-lecia Human Life International oraz o akcjach organizowanych przeciwko tęczowej edukacji. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

11 (269) 2018

Czytaj więcej: 11 (269) 2018Czytaj więcej: 11 (269) 2018

 

W numerze listopadowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik rozważają, czym jest patriotyzm i jaką wartością jest dla nas niepodległość, a Maria Wilczek przypomina, że Polska otrzymała siłę do zmartwychwstania także z rąk kapłańskich.

W dziale Kobieta, rodzina  Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze, jak wyglądał patriotyzmie niegdyś i dziś w polskich domach i w domach wielkich Polaków. Prof. Dorota Kornas-Biela przypomina natomiast o zapisanej w Biblii tajemnicy kobiecej tożsamości.

W dziale Poszukując dróg Katarzyna Krawczyk odpowiada na pytanie, czym jest przebaczenie, przytaczając konkretne przykłady uwolnienia się od przymusu powracania do sytuacji związanych z krzywdą.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelniczki do Kambodży, pokazując niezwykłe kamienne świątynie, porośnięte przez drzewa.

W dziale Polskie dzieje  Teresa Tomsia przypomina o największym i najważniejszym Pomniku Wdzięczności, czyli o Pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa z Jego Postacią, znajdującym się w przedwojennym Poznaniu, i o pomyśle jego odbudowy. Iwona Domiszewska-Ciecierska w rozmowie z Moniką Liesenfeld wspomina, jak wyglądała po 1981 roku pomoc dla rodaków organizowana przez Polaków mieszkających za granicą.

W numerze listopadowym prezentujemy również niezwykłe Sylwetki: Alicja Samolewicz-Jeglicka pisze o Ewie Tomaszewskiej –  zasłużonej obrończyni życia dzieci poczętych, a Maria Pietrzak wspomina swojego dziadka Jurka, jego postawę życiową i spuściznę, którą po sobie zostawił.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o grafice w Polsce Niepodległej; w dziale Zdrowie dowiemy się, jak reagować na kołatanie serca; w dziele Pomagajmy przeczytamy o akcji „Mały Jaś”, a także dowiemy się o szkodliwości ideologii gender. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

10 (268) 2018

Czytaj więcej: 10 (268) 2018Czytaj więcej: 10 (268) 2018

 

W numerze październikowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik rozważają, jak czcić Aniołów Stróżów i jak żyć w ich bliskości. Sylwia Sułkowska pisze o otwartym w Niepokalanowie Światowym Centrum Modlitwy o Pokój, które powstało w miejscu naznaczonym obecnością św. Maksymiliana Kolbe. Maria Wilczek daje osobiste świadectwo, dzieląc się z czytelniczkami refleksją na temat „Czym jest dla mnie Msza święta?”.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela przypomina o zapisanej w Biblii tajemnicy kobiecej tożsamości. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze zaś o konieczności czytania dzieciom książek, zachęcając do częstego poznawania zawartego w nich zaczarowanego świata.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski, teolog i psychoterapeuta, w rozmowie z Marią Wilczek zdradza, m.in., co zagraża poszukiwaniu szczęścia w życiu, a co sprzyja jego odnalezieniu.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak przemierza rzekę Mekong w Wietnamie i Kambodży, pokazując, jak wygląda życie tysięcy ludzi mieszkających na wodzie.

W dziale Polskie dzieje  Beata Bednarz przybliża dzieje „Dziewczyn kresowych” – Polek będących ofiarami represji sowieckiego aparatu.

W numerze październikowym prezentujemy również niezwykłe Sylwetki: Anna Wyszyńska pisze o św. Teresie z Ávila – reformatorce zakonu karmelitańskiego, mistyczce i autorce fundamentalnych dzieł z dziedziny duchowości. Ewa Babuchowska rozmawia z bibliotekarką Danutą Waszek o jej kolejach losu, czyli o życiu, rodzinie, pracy zawodowej i innych ważnych formach działalności...

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o twórczości Józefa Brandta; w dziale Zdrowie dowiemy się, jak reagować na obrzęki, duszność i uczucie zmęczenia; w dziele Pomagajmy przeczytamy o Związku Dużych Rodzin 3+ i pomocy rodzinom wielodzietnym, a także dowiemy się o nowym filmie Michała Kondrata opowiadającym o mocy Bożego Miłosierdzia. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

9 (267) 2018

Czytaj więcej: 9 (267) 2018Czytaj więcej: 9 (267) 2018

 

W numerze wrześniowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik rozważają, co może nam pomóc w odnowie życia, a Maria Żmigrodzka komentuje niezwykłe wydarzenie – peregrynację kopii figury Matki Bożej Fatimskiej, która wędrowała lądem, wodą i drogą powietrzną, nawiedzając rozlegle przestrzenie Azji.

W dziale Kobieta, rodzina  Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze o znaczeniu muzyki w polskich domach, a także podpowiada, jak przekazać naszym dzieciom trudną lekcję historii i patriotyzmu. Senator RP Antoni Szymański przywołuje, jako przestrzegę dla Polski, wyniki referendum w Irlandii, uchylającego konstytucyjny zakaz aborcji.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski pisze o potrzebie życia cnotliwego, a Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie przypomina, że „odrzucenie rzeczywistości duchowej, racjonalności wiary, szukającej zrozumienia, modlitw do Ducha Świętego, który jest Duchem prawdy, prowadzi na manowce”.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak pokazuje, co pozostało z monumentalnych budowli wzniesionych z inicjatywy Heroda Wielkiego, którego królestwo obejmowało, prócz Palestyny, też część dzisiejszej Jordanii, Libanu i Syrii.

W dziale Polskie dzieje  Anna Pietras, w której mieszaniu w latach 1980-89 znalazło schronienie wielu działaczy opozycji antykomunistycznej, opowiada o wydarzeniach z tamtych lat i o swojej działalności opozycyjnej (jej relacji wysłuchała Monika A. Liesenfeld).

W numerze wrześniowym prezentujemy również niezwykłe Sylwetki: Ks. prałat Józef Roman Maj pisze o siostrze Janie Płaskiej, urszulance – autorce podręczników do nauki religii, niezwykłej nauczycielce religii i wychowawczyni. Beata Bednarz wspomina postać Lidii Daniszewskiej (ps. „Lidka”), jednej z bohaterek powstańczej Warszawy.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o twórczości Zygmunta Walkowskiego; w dziale Zdrowie dowiemy się, jak reagować na ból w klatce piersiowej; w dziele Pomagajmy poznamy skalę i charakter działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych oraz przeczytamy o Pogotowiu Duchowym. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

7-8 (266) 2018

Czytaj więcej: 7-8 (266) 2018Czytaj więcej: 7-8 (266) 2018

 

W numerze 

lipcowo-sierpniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik pytają, jak doceniać i wykorzystać podarowany nam czas wolny. Andrzej Babuchowski przybliża postać pierwszego po wojnie Prymasa Czech, kard. Josefa Berana, który broniąc wiary i praw Kościoła, zmarł na emigracji. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze o tradycji pielgrzymowania do Najlepszej Matki, a Ewa Paśko opowiada o swoim zwyczajnym ludzkim życiu, naznaczonym wspaniałymi „dotykami” Boga.

W dziale Kobieta, rodzina Emilia Szota w rozmowie z Marią Wilczek opowiada o projekcie „Być kobietą urzekająca”, inicjatywie „Wyzwania wielkopostne”, spotkaniach z cyklu „Urzekająca kawa” i innych akcjach pomagających kobietom zbliżyć się do Maryi – najdoskonalszej z niewiast.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie przypomina, że trwa batalia o rodzinę i życie od poczęcia do naturalnej śmierci, a naszym zadaniem w tej sytuacji jest nieustannie pielęgnować więzi rodzinne, międzyludzkie, tradycję i wiarę. Maria Wilczek pisze o 50. rocznicy opublikowania przez Pawła VI ważnej encykliki Humanae vitae, która dotyka w swej treści najbardziej kluczowych problemów ludzkiego życia i postępowania.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak nadal wędruje po Ziemi Świętej, odwiedzając miejsca znane z Biblii i historii, a przynależne judaizmowi, chrześcijaństwu lub islamowi.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina o trwającym Roku Prawd Polaków spod Znaku Rodła, a Alicja Omiotek opowiada o inicjatywach podejmowanych przez Fundację Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie po 1989 roku.

W numerze lipcowo-sierpniowym prezentujemy również niezwykłą Sylwetkę: Beata Bednarz pisze o zmarłej 7 czerwca br. Barbarze Wachowicz − ambasadorce literatury pięknej, dziedzictwa i tradycji narodowej. Świetlanej i nie do zastąpienia postaci kultury polskiej. Prawdziwej wychowawczyni narodu. Strażniczce „narodowych pamiątek Kościoła”.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o twórczości Marii Hiszpańskiej-Neumann; w dziale Zdrowie dowiemy się o doustnej profilaktyce przeciwzakrzepowej; w dziele Pomagajmy poznamy formy pomocy dla Afryki, dowiemy się więcej o powstającym Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie i papieskich uzdrowieniach oraz przeczytamy o przyjaźni, która wzmacnia. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

6 (265) 2018

Czytaj więcej: 6 (265) 2018Czytaj więcej: 6 (265) 2018

 

 

W numerze czerwcowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik pytają, w jaki sposób kobiety mają podkreślać Boże ojcostwo i wskazywać na Boga-Miłość. Maria Wilczek wspomina wezwanego przed oblicze Pana Antoniego Ziębę – ikonę polskiego środowiska pro-life. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz snuje opowieść o Święcie Bożego Ciała – jego historii i jego niezwykłym charakterze. Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie przypomina, kto naprawdę jest patronem Europy i jakie autentyczne wartości gwarantują naszemu kontynentowi pokój i rozwój.

W dziale Kobieta, rodzina Antoni Szymański, senator RP, pisze o stojącej na straży rodziny Konstytucji RP. Natomiast w dziale Poszukując dróg Monika Liesenfeld rozmawia z Marzeną Juraczko – autorką książki o życiu w zakonie, a Anna Tomkiel-Cope podsuwa ważne wskazówki dotyczące osiągnięcia szczęścia w małżeństwie.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera nas na Betlejem, przybliżając najważniejsze obiekty kultu religijnego Ziemi Świętej.

W dziale Polskie dzieje Alicja Omiotek opowiada o powstaniu Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie, jej niezłomnym założycielu – Tadeuszu Goniewiczu oraz kontynuatorze jego dzieła – Józefie Adamskim.

W numerze czerwcowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska pisze o Magdalenie Gruszczyńskiej – kobiecie z Pokolenia JP II, pani psycholog z doktoratem, żonie i matce trzech synów, wielbicielce domowego ogniska. Przestawiamy też najstarszą zakonnicę świata – Matkę Cecylię, krakowską dominikankę.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o Antonim Krauze; w dziale Zdrowie dowiemy się wpływie migotania przedsionków na nasze zdrowie; w dziele Pomagajmy poznamy pożyteczną inicjatywę Tato.net. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

 

5 (264) 2018

Czytaj więcej: 5 (264) 2018Czytaj więcej: 5 (264) 2018

 

 

 

W numerze majowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik pytają, jak rozumieć dojrzałość na różnych etapach życia, Agnieszka Wolińska-Wójtowicz snuje opowieść o przydrożnych kapliczkach, a Maria Żmigrodzka pisze o nowym Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej.

W dziale Kobieta, rodzina Maria Wilczek rozmawia z Marią Pietrzak – inicjatorką spotkań młodych matek – o pomyśle zintegrowania środowiska młodych matek i zorganizowania konferencji poświęconych budowaniu relacji między matkami i córkami oraz temu, co kształtuje nasze macierzyństwo.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski pisze o negatywnych i pozytywnych skutkach noszenia w sobie poczucia winy.

W dziale Z podróży Elżbieta Wiśnicka-Adamska zabiera nas na Jamajkę – wyspę marzeń, a Ewa Kowalewska pisze o wędrówce Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu”, która jedzie przez świat w obronie życia.

W dziale Polskie dzieje Monika A. Liesenfeld przedstawia dzieje Danuty Pikały – łączniczki, która w czasach komunizmu przez prawie dwadzieścia lat swojego życia była w drodze z informacjami, ulotkami, pieniędzmi na pomoc więźniom i ich rodzinom.

W numerze majowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o zadziwiającym świętym – Stanisławie Papczyńskim, a Dobromiła Salik przybliża postać i życie Ewy Dudy – „zwykłej kobiety”, w której skupia się mnóstwo wyjątkowych cech: dobroć, skromność, bezinteresowność...

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o przedstawieniach matki i dziecka w sztuce; w dziale Zdrowie dowiemy się wpływie migotania przedsionków na nasze zdrowie; w dziele Pomagajmy poznamy ciekawe i pożyteczne akcje pomocowe, w które warto się włączyć, oraz przeczytamy o fotograficznej pasji Janusza Plewniaka. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz powieść w odcinkach pt. „Świat namalowany” – autorstwa Jolanty Wachowicz-Makowskiej.

4 (263) 2018

Czytaj więcej: 4 (263) 2018Czytaj więcej: 4 (263) 2018

 

W numerze kwietniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik pytają, jak być „człowiekiem Wielkanocy”, który sobie i innym daje nadzieję? Agnieszka Wolińska-Wójtowicz przybliża tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi, a ks. Janusz St. Pasierb w napisanym przed laty eseju, pyta, co by było, gdyby grób Chrystusa nie był pusty?

W dziale Kobieta, rodzina Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o Krajowej Radzie ds. Duszpasterstwa Kobiet i potrzebie współdziałania kobiet z duszpasterzami, tak by podejmowane w Kościele inicjatywy przynosiły dobre owoce. Teresa Kapela przybliża francuski ruch matek „Fantastycznie być matką”, pokazując, jak zmienia się system wartości kobiet, które doświadczyły macierzyństwa.      

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; w ostatnim już odcinku tego cyklu skupia się na określeniach zaczynających się na literę „Z” i „Ż”: zmartwienia, zmęczenie, życzeniowe myślenie...

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera nas do Szwajcarii – kraju przeciętego wysokim pasmem Alp, z licznymi jeziorami i rzekami, w którym żyje zaledwie osiem milionów mieszkańców o różnej tradycji.

W dziale Polskie dzieje Alicja Szubert-Olszewska przypomina postać Ignacego Paderewskiego – patrioty, męża stanu, artysty i hojnego darczyńcy. Natomiast Irmina Zdziarstek i Marylka Sabała – dwie działaczki opozycji, które przeżyły stan wojenny, opowiadają o wydarzeniach z tamtych czasów.

W numerze kwietniowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Maria Żmigrodzka pisze o Hannie Chrzanowskiej – polskiej pielęgniarce, działaczce charytatywnej, prekursorce pielęgniarstwa rodzinnego, domowego i parafialnego, która zostanie beatyfikowana 28 kwietnia. Beata Woźniak przybliża postać Pauliny z Krasińskich Górskiej i jej męża Ludwika, znanych z szerokiej działalności społecznej i charytatywnej.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o afrykańskich pastelach Barbary Krzyżagórskiej; w dziale Zdrowie dowiemy się wpływie mobbingu na zdrowie; w dziele Pomagajmy poznamy ciekawe i pożyteczne akcje pomocowe, w które warto się włączyć. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz opowiadanie – tym razem autorstwa Piotra Wojciechowskiego.

 

3 (262) 2018

Czytaj więcej: 3 (262) 2018Czytaj więcej: 3 (262) 2018

 

W numerze marcowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik w przypadającym w marcu Dniu Świętości Życia pytają, czy potrafimy dostrzegać na co dzień cud życia i zachwycać się nim. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz przybliża niezwykłe święto – Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, które wpisuje się w kalendarz najważniejszych kobiecych uroczystości.

W dziale Kobieta, rodzina Joanna Krupska w rozmowie z Marią Wilczek opowiada o radości bycia matką siedmiorga dzieci, o swojej wieloletniej działalności jako prezes Związku Dużych Rodzin 3+ i niezwykłych owcach pracy tego stowarzyszenia.

Dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela w dziale Poszukując dróg podpowiada, jak żyć pełnią życia. Alina Petrowa-Wasilewicz wskazuje, jak obecnie niszczone są europejskie wartości, co nieuchronnie przybliża nas do orwellowskiego 1984 r., w którym panuje przerażający totalitaryzm. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „Z”: zaangażowanie, zaufanie, zwyczaj...

W dziale Z podróży udajemy się na północ Hiszpanii, do Camino, by wraz z trzema księżmi – Szymonem, Grzegorzem i Tomaszem przemierzyć szlak prowadzący do Santiago de Compostela. Relacji ks. Tomasza Kocjana z pielgrzymki wysłuchała Ewa Babuchowska.

W dziale Polskie dzieje Beata Bednarz przypomina trudne momenty naszej historii – rzeź wołyńską, opisując tło historyczno-geograficzne tej tragedii.

W numerze marcowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Ewa Polak-Pałkiewicz przybliża postać i dzieło Marii Okońskiej – wieloletniej współpracownicy Prymasa Wyszyńskiego, która tworzyła Instytut Prymasa Wyszyńskiego wraz z „Ósemkami” – paniami, które jeszcze przed wojną postanowiły przygotowywać inne młode kobiety do apostolstwa we własnym środowisku. Piotr Stefaniak pisze natomiast o Matce Agacie Witaszek ze Zgromadzenia Maryi Niepokalanej i jej pełnej poświęcenia służbie Bogu i ludziom.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o architektonicznych dokonaniach Adama Lisika; w dziale Zdrowie dowiemy się wpływie stresu na nasze zdrowie; w dziele Pomagajmy poznamy przejmujące świadectwo ukazujące walkę o życie nieuleczalnie chorego dziecka poczętego. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz opowiadanie – tym razem autorstwa Piotra Wojciechowskiego.

2 (261) 2018

Czytaj więcej: 2 (261) 2018 Czytaj więcej: 2 (261) 2018

 

W numerze lutowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik rozważają, w kontekście przypadającego w lutym święta Ofiarowania Pańskiego, w jakim sensie mamy żyć ofiarowaniem i jak ma się ono do ochrony własnej osoby, asertywności, poczucia szczęścia. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz przybliża natomiast postać świętego Walentego – patrona zakochanych.

W dziale Kobieta, rodzina Maria Wilczek opowiada o historii powstania „Listu do Pani”, który w lutym tego roku obchodzi jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Ponadto Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o prawdziwych bohaterkach naszych czasów, które zmieniają świat na lepsze, a Justyna Biniek przypomina o potrzebie dziękowania Bogu za wszystko, w tym za dar macierzyństwa.

W dziale Poszukując dróg Maria Żmigrodzka w trwającym właśnie Roku Zbigniewa Herberta przypomina postać tego wybitnego poety i eseisty, prowadząc czytelników „Drogami Pana Cogito”. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „W”: wartości, więzi, wybór...

Janusz Plewniak w dziale Z podróży tym razem zabiera czytelniczki do miejscowości Lieberhausen i Wiedenest, gdzie znajdują się świątynie pełnych malarskich opowieści.

W dziale Polskie dzieje Barbara Wachowicz z okazji przypadającej w 2018 roku rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przywołuje postać Komendanta Józefa Piłsudskiego i opisuje drogę Naczelnika ku wolnej, zjednoczonej Polsce.

W numerze lutowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Dobromiła Salik pisze o Annie Iwaneckiej, osobie zwykłej a niezwykłej, matce piątki dzieci, nauczycielce zaangażowanej w Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie, od 50 lat służącej w poradni życia rodzinnego. W numerze tym poznamy też naszych autorów, którzy od lat swoim piórem i zaangażowaniem wspierają „List do Pani”.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o walorach stylu biedermeierowskiego; w dziale Zdrowie dowiemy się o wpływie stanu psychicznego na nasze zdrowie; w dziele Pomagajmy przeczytamy o mocy modlitwy, MGW i Rycerskich Kalendarzach Patriotycznych. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz opowiadanie – tym razem autorstwa Piotra Wojciechowskiego.

12/1 (260) 2017/2018

Czytaj więcej: 12/1 (260) 2017/2018Czytaj więcej: 12/1 (260) 2017/2018

 

W numerze

grudniowo-styczniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik podpowiadają, jak uczynić święta prawdziwie „świątecznym czasem”, Agnieszka Wolińska-Wójtowicz snuje opowieść o wigilijnym śpiewaniu, a Katarzyna Kaczmarek rozważa, co znaczy dla niej, że Bóg stał się człowiekiem i objawił się w dziecku. Ponadto Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie pisze o skutkach usunięcia krzyża z życia publicznego, a Maria Żmigrodzka podsumowuje wydarzenia mającego roku, przypominając najważniejsze uroczystości religijne i patriotyczne.

W dziale Kobieta, rodzina Maria Wilczek pisze o roli kobiet w kształtowaniu silnej Bogiem rodziny. Prof. Maria Braun-Gałkowska w cyklu „Powołanie do macierzyństwa” wyjaśnia etapy bycia matką.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „U”: ubóstwo, uzdrowienie, uwrażliwienie...

Janusz Plewniak w dziale Z podróży tym razem zabiera czytelniczki na Maltę i dwie przyległe wyspy – Gozo i Comino, by przechadzać się uliczkami, w których „czas się zatrzymał”. W niepublikowanym dotąd tekście ks. Janusza St. Pasierba przeczytać można o podróży „na jasny szczyt”, czyli o konieczności zdobycia prawdziwego człowieczeństwa.

W dziale Polskie dzieje Barbara Kubicka-Czekaj w 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego przywołuje momenty jednego z najbardziej tragicznych polskich zrywów niepodległościowych, Maria Żmigrodzka opisuje natomiast trudną drogę naszych rodaków do odzyskania wolności, którą przebyć musieliśmy na przestrzeni ostatnich stu lat.

W numerze grudniowo-styczniowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Agnieszka Wolińska-Wójtowicz przedstawia działo Grażyny Beszłej i jej córki, Agnieszki, jakim jest założenie prężnie działającej Wspólnoty Guadalupe. Beata Makowska pisze o Chiarze Luce Badano, której świadectwo wiary przynosi wielkie owoce po dzień dzisiejszy.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o twórczości i duchowości św. Brata Alberta, a także recenzję filmu „Dwie korony”, przybliżającą postać i dzieło św. Maksymiliana Kolbe; w dziale Zdrowie dowiemy się o wpływie nadciśnienia tętniczego na nasze zdrowie; w dziele Pomagajmy przeczytamy o świątecznych akcjach pomocowych i o działalności Human Life International, organizacji promującej cywilizację życia. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz opowiadanie – tym razem autorstwa Piotra Wojciechowskiego.

11 (259) 2017

Czytaj więcej: 11 (259) 2017Czytaj więcej: 11 (259) 2017

 

W numerze listopadowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik podpowiadają, jak pielęgnować pamięć o tych, którzy odeszli i w jaki sposób dziękować im swoim życiem. Ponadto: Maria Jankowska przypomina istotę objawienia Maryjnego w Kibeho, Agnieszka Wolińska-Wójtowicz snuje opowieść o św. Marcinie i świętomarcińskich rogalach, Piotr Stefaniak przywołuje dzieje żukowskich norbertanek i ich męczeńską śmierć, a Maria Żmigrodzka wspomina wydarzenia towarzyszące Wielkiemu Jubileuszowi 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Królowej Polski.

W dziale Kobieta, rodzina ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „O miłości nie tylko małżeńskiej” mówi o psychologicznym znaczeniu miłości, a prof. Maria Braun-Gałkowska w cyklu „Powołanie do macierzyństwa”, pisze, m.in. o trudnych aspektach macierzyństwa.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; nadal skupia się na określeniach zaczynających się na literę „T”: terapia, tłumienie, trauma... Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o portalu Aleteia, który promuje styl życia kształtowany przez Ewangelię, a Czesława Starzyńska w swoim felietonie rozprawia o panującej obecnie modzie na bajery.

Janusz Plewniak w dziale Z podróży tym razem zabiera czytelniczki nad Jezioro Garda w Lombardii, we Włoszech, by podziwiać znajdujące się tam wody termalne, znane już w czasach rzymskich.

W dziale Polskie dzieje Beata Bednarz przybliża dzieje żołnierza niezłomnego – Janka Rodowicza „Anody”, a Monika Liesenfeld, córka płockiej opozycjonistki, wspomina losy matki – Elizy Jadczak – w trudnych dla niej i dla siebie czasach stanu wojennego.

W numerze listopadowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Agnieszka Wolińska-Wójtowicz przedstawia postać Marii Stachurskiej – realizatorki filmowej, kobiety, która spełnia się w wielu życiowych i zawodowych rolach. Ks. Mirosław Kreczmański wspomina natomiast ks. Janusza St. Pasierba – wybitnego duszpasterza, uczonego i poetę.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o działach poświęconych pamięci zmarłych; w dziale Zdrowie dowiemy się o wpływie nadciśnienia na nasze zdrowie; w dziele Pomagajmy przeczytamy o niezwykłym dziele ks. Piotra Marksa, czyli o SMS-owej Koronce za Konających. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki, krzyżówkę oraz opowiadanie – tym razem autorstwa Piotra Wojciechowskiego.


 


 

10 (258) 2017

Czytaj więcej: 10 (258) 2017Czytaj więcej: 10 (258) 2017

 

W numerze październikowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik w 55. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozmawiają o tym, co ten sobór w Kościele i w nas samych zmienił. Maria Jankowska przypomina istotę objawienia Maryjnego w La Salette, a Dobromiła Salik opowiada o swojej poruszającej podróży do Fatimy.

W dziale Kobieta, rodzina Maria Wilczek pisze o zaletach Programu 500+. Prof. Maria Braun-Gałkowska w cyklu „Powołanie do macierzyństwa”, odpowiada na pytanie, czy „mieć” dziecko oznacza zawsze „być” matką?, natomiast Agnieszka Wolińska-Wójtowicz opowiada, jak wyglądała nauka w dawnych szkołach.

W dziale Poszukując dróg Aneta Ciężarek, od 13 lat mieszkająca w Norwegii, w rozmowie z Dianą Brzozową mówi o zagrożeniach wynikających z rozprzestrzeniania się ideologii gender. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „T”: talent, temperament, tożsamość... Ksiądz profesor pisze też o „teologicznym znaczeniu miłości”.

Janusz Plewniak w dziale Z podróży tym razem zabiera czytelniczki do dzielnicy Gdańska – Oliwy, do stolicy wyspy Minorki – Mao i klasztoru Maria Laach w Niemczech, aby podziwiać znajdujące się tam... organy.

A w dziale Polskie dzieje Barbara Wachowicz pisze o Tadeuszu Kościuszce – bohaterze dwóch narodów.

W numerze październikowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Jolanta Maria Kuklińska przedstawia postać Wandy Pomianowskiej – wybitnego językoznawcy, w czasie II wojny światowej łączniczki oddziałów por. Jana Piwnika „Ponurego”, a po wojnie społeczniczki i działaczki „Solidarności”.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka znajdziemy artykuł o Złotym Kodeksie Gnieźnieńskim; w dziale Zdrowie dowiemy się o negatywnym wpływie alkoholu na nasze zdrowie; w dziele Pomagajmy przeczytamy o nowennie pompejańskiej, jako źródle łaski. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę.

9 (257) 2017

Czytaj więcej: 9 (257) 2017Czytaj więcej: 9 (257) 2017

 

W numerze wrześniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik u progu nowego roku szkolnego zastanowią się nad ilością i jakością czasu, jaki poświęcamy naszym dzieciom, wnukom, wychowankom... Maria Jankowska przypomina istotę objawienia Maryjnego w Gietrzwałdzie, a Maria Żmigrodzka pisze o uroczystości odsłonięcia Cudownego Obrazu Matki Bożej w nowych koronach.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Maria Braun-Gałkowska w cyklu „Powołanie do macierzyństwa”, odpowiada na pytanie, co to znaczy być matką, a Teresa Kapela pisze o pozytywnych zmianach, jakie zaszły na przestrzeni dziesięciu lat w polityce rodzinnej. Młoda matka, Zuzanna Zarzycka, przedstawia natomiast okres macierzyństwa, jako błogosławiony czas budowania relacji z dzieckiem i innymi ludźmi.

W dziale Poszukując dróg Tomasz Sztreker, założyciel Fundacji „Wiara w biznesie” w rozmowie z Marią Wilczek mówi o potrzebie budowania społeczności chrześcijańskich przedsiębiorców i wprowadzania chrześcijańskich zasad do biznesu. Alina Petrowa-Wasilewicz snuje refleksje na temat potrzeby zjednoczenia narodu polskiego. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; nadal skupia się na określeniach zaczynających się na literę „S”: stereotyp, strach, szok... Ksiądz profesor pisze też o istocie „miłości nie tylko małżeńskiej”.

Janusz Plewniak w dziale Z podróży tym razem zabiera czytelniczki na weekend w Alpy, przekazując turystom garść przydatnych informacji ze szlaku. A w dziale Polskie dzieje Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze o kształceniu i wychowaniu dzieci w polskim dworze.

W numerze wrześniowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Agnieszka Wolińska-Wójtowicz snuje niezwykłą opowieść o matce Jana Pawła II, a Beata Bednarz przedstawia Kaję od Radosława, która uczestnicząc w największych zawirowaniach historii dwudziestowiecznej, nigdy nie straciła nadziei i pogody ducha.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przestawieniach aniołów w sztuce; w dziale Zdrowie dowiemy się, jak leczyć zaburzenia lipidowe; w dziele Pomagajmy przeczytamy o samotnych matkach na wakacjach, zorganizowanych przez Fundację „Oleńka” oraz o miejscach, w których małżeństwa w kryzysie mogą otrzymać fachową pomoc. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem czeskiego pisarza Miloša Doležala.

7/8 (256) 2017

Czytaj więcej: 7/8 (256) 2017Czytaj więcej: 7/8 (256) 2017

 

W numerze

lipcowo-sierpniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik piszą o przyjaźni: Czym jest? Jaka powinna być? I dlaczego jest ważna w naszym życiu? Maria Jankowska przypomina istotę objawienia Maryjnego świętej Katarzynie Labouré, a Maria Żmigrodzka przybliża historię wileńskiego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w 90-lecie uhonorowania go tytułem Królowej Korony Polskiej.

W dziale Kobieta, rodzina Diana Brzozowa pisze o Zjeździe Dużych Rodzin Trzy Plus w Nysie i o efektach 10-letniej pracy ZDR 3+. Teresa Kapela wspomina natomiast uroczyste spotkanie w Rzymie przedstawicieli Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE, w związku z 20-leciem jej istnienia. Dorota Kornas-Biela, jako prenatalna babcia, wskazuje na szczególny moment, jakim jest dla całej rodziny czas oczekiwania na przyjście dziecka. A Alina Petrowa-Wasilewicz snuje refleksje na temat sposobu spędzania wolnego czasu przez współczesne Polki.

W dziale Poszukując dróg Piotr Wojciechowski – pisarz i filmowiec – w rozmowie z Marią Wilczek mówi o inicjatywie „Master Class dla przywódców” i potrzebie istnienia w trudnych czasach optymistów w działaniu – ludzi nadziei, którzy wierzą w sens podejmowania ważnych inicjatyw. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; nadal skupia się na określeniach zaczynających się na literę „S”: samoakceptacja, skupienie, styl życia...

Janusz Plewniak w dziale Z podróży kontynuuje swoją pasjonującą wyprawę po Peru – tym razem zwiedza Limę i inne regiony Peru, wskazując na znajdujące się tam polskie akcenty architektoniczne. Autor przybliża też przysmaki kuchni peruwiańskiej.

W dziale Polskie dzieje Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i trudnych dziejach tej niezłomnej uczelni.

W numerze lipcowo-sierpniowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska pisze o Barbarze z Duninów księżnej Sanguszkowej, która dzięki cechom swojego charakteru, umiłowaniu rodziny, pobożności, aktywności intelektualnej, charytatywnej i filantropijnej, a także zdolnościom dyplomatycznym zapisała się trwale w pamięci potomnych. Dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela wspomina natomiast prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, który, aby budować cywilizację życia i miłości, „płynął pod prąd”, dając żywe świadectwo swojej wiary.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przestawieniach syreny w sztuce; w dziale Zdrowie dowiemy się, jak interpretować wynik lipidogramu – czyli badania laboratoryjnego, pokazującego poziomy stężeń lipidów we krwi; w dziele Pomagajmy przeczytamy o Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem czeskiego pisarza Miloša Doležala.

6 (255) 2017

Czytaj więcej: 6 (255) 2017Czytaj więcej: 6 (255) 2017

 

W numerze czerwcowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik z okazji wspominanego w czerwcu Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, pytają, co zrobić, by wpatrywanie się w te dwa Serca pomogło nam w otwarciu i odpowiednim „upiększaniu” własnego serca. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w najnowszym numerze daje wskazówki, jak wypełniać ostatni z „dobrych uczynków” – modlić się za żywych i umarłych. Alina Petrowa-Wasilewicz wspomina przesłania papieża Franciszka skierowane do wiernych w stulecie objawień fatimskich, a dr Maria Jankowska przypomina istotę objawienia Maryjnego w Guadalupe. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze natomiast o doskonale znanym „świętym do zadań specjalnych” – Antonim z Padwy.

W dziale Kobieta, rodzina Maria Wilczek rozmawia z dr. inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, o powstaniu stowarzyszenia, podejmowanych inicjatywach i zdaniach, które stoją jeszcze przed obrońcami życia. A Zuzanna Zarzycka, młoda mama, opowiada, jak budować rodzinny dom.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „S”: sacrum, siła, standardy...

Janusz Plewniak w dziale Z podróży kontynuuje swoją pasjonującą wyprawę po Peru – tym razem unosi się nad pustynią, opisując rysunki z Nazca, ogląda piramidy Cahuachi oraz podziwia Kanion Colca i... kondory.

W dziale Polskie dzieje Alicja Omiotek przybliża losy niezłomnego księdza prałata Józefa Obrębskiego – legendarnego kapłana, znanego kilku pokoleniom mieszkańców Wileńszczyzny.

W numerze czerwcowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Ks. Wacław Buryła pisze o Helenie Buryle – matce trzech kapłanów, wzorze prawdziwej, gorliwej chrześcijanki, osobie serdecznej, życzliwej i bliskiej ludziom. Siostra Bożena Anna Flak we wzruszających słowach wspomina swoją Matkę – Walerię i jej ostatnie chwile na ziemi.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości Jerzego Tyburskiego oraz o przykładach nasycenia domu rodzinnego artefaktami chrześcijańskimi; w dziale Zdrowie dowiemy się o „dobrym” i złym” cholesterolu; w dziele Pomagajmy przeczytamy o nieocenionej pomocy, jaką niosą potrzebującym na całym świecie świeccy na misjach. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie.

5 (254) 2017

Czytaj więcej: 5 (254) 2017Czytaj więcej: 5 (254) 2017

 

W numerze majowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik odpowiadają, m.in. na pytania: Jak mamy przeżywać Maryjny czas, by nie przeoczyć czegoś ważnego? Jak zbliżyć się do Matki Najświętszej? Czy możemy liczyć na specjalne łaski?... Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w najnowszym numerze daje wskazówki, jak wypełniać trzynasty z „dobrych uczynków” – urazy chętnie darować. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze o tradycji majowych nabożeństw, a Maria Jankowska odkrywa istotę maryjnych objawień. Prof. Maria Ryś przybliża zaś postać świętej Rity – patronki w sprawach trudnych i beznadziejnych.

W dziale Kobieta, rodzina Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o „superbohaterce” i bohaterkach prawdziwych, które w pełni zasługują na nagrody i wyróżnienia. Zuzanna Zarzycka wspomina konferencję „Między żoną a matką” i przybliża poruszane przez prelegentki tematy bliskie każdej kobiecie. Jacek Małkowski prezentuje działalność Klubu Męskiego, który w dobie kryzysu męskości pomaga w rozwoju i doskonaleniu męskiej tożsamości.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „R”: reguły, role społeczne, rozumowanie...

Janusz Plewniak w dziale Z podróży zabiera czytelniczki do stolicy Peru – Limy i przypomina o byłym „królestwie dumnych Inków”. Ewa Kowalewska podsumowuje wędrówkę ikony częstochowskiej przez Meksyk, która trwała aż 2 lata i 3 miesiące.

W numerze majowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Maria Wilczek przedstawia postać s. Edyty Budynek, misjonarki, która 12 lat spędziła na misjach w Rwandzie i 19 lat – w Kamerunie, opiekując się samotnymi, często wydartymi głodowej śmierci, dziećmi.

Ponadto w numerze: w dziale Polskie dzieje dowiemy się o przypadających w maju licznych świętach; w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o wystawie archiwalnych pocztówek związanych z 1050. rocznicą obecności chrześcijaństwa na ziemiach polskich; w dziale Zdrowie dowiemy się o wpływie kawy, herbaty i yerba mate na nasze samopoczucie; w dziele Pomagajmy przeczytamy o historii Telefonów Zaufania w Polsce. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Eduarda Martina.

4 (523) 2017

Czytaj więcej: 4 (523) 2017Czytaj więcej: 4 (523) 2017

 

W numerze kwietniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik odpowiadają na pytanie, jak przeżywać, pielęgnować i głosić radość zmartwychwstania Chrystusa i własnego „zmartwychwstania” każdego dnia. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w najnowszym numerze daje wskazówki, jak wypełniać dwunasty z „dobrych uczynków” – uciążliwych cierpliwie znosić. Maria Wilczek pisze o Ruchu „Europa Christi” i konieczności odrodzenia się Europy w duchu chrześcijańskim. Dobromiła Salik przybliża postać abp. Fultona Shenna – katolickiego „teleewangelizatora”, którego przesłania inspirują innych do życia skoncentrowanego na Bogu.

W dziale Kobieta, rodzina Agnieszka Wolińska-Wójtowicz omawia polskie tradycje wielkanocne, a Tomasz Korpysz – „osobliwości językowe” Wielkiego Postu i Wielkanocy. Maria Pietrzak pisze natomiast o inicjatywie przyparafialnych spotkań matek, podczas których kobiety odkrywają piękno macierzyństwa i czerpią z bogactwa Kościoła.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o bluźnierczym spektaklu „Klątwa” i sposobach przedstawienia się destrukcyjnym zjawiskom. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; nadal skupia się na określeniach zaczynających się na literę „P”: płodność, platoniczna miłość, popęd, progres...

Alicja Omiotek w dziele Polskie dzieje przybliża niezwykłe losy Aleksandra Siemionowa – Polaka z wyboru, który jako Rosjanin, mieszkający na Białorusi ponosił starania o powrót do tego, co stanowi Polskę. Janusz Plewniak w dziale Z podróży tym razem zabiera czytelniczki do „krainy deszczowców”, czyli do miejscowości Hückenswagen, w której Autor od lat mieszka i tworzy.

W numerze kwietniowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Barbara Wachowicz wspomina postać i dzieje znakomitej aktorki, Danuty Szaflarskiej, określonej jako „kryształ sceny polskiej”. Piotr Stefaniak przedstawia natomiast portret s. Imeldy Neugebauer, której życie wpisało się w losy Polaków żyjących w sowieckim piekle.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka poznamy interesującą publikację – „Kalendarz Rodziny Wileńskiej”, a także przeczytamy o przedstawianiach Ostatniej Wieczerzy w sztuce; w dziale Zdrowie dowiemy się o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie serca; w dziele Pomagajmy przeczytamy o akcji „Zalogowani do miłości” oraz o skali pomocy sióstr zakonnych podczas ŚDM. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Magdaleny Tyszkiewicz.

3 (252) 2017

Czytaj więcej: 3 (252) 2017Czytaj więcej: 3 (252) 2017

 

 

W numerze marcowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik zastanawiają się nad rolą kobiet w Kościele oraz w świecie i odpowiadają na pytanie, w jaki sposób powinny one wnosić w swoją codzienność wskazania wynikające z misji Maryi. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w najnowszym numerze pisze, jak wypełniać jedenasty z „dobrych uczynków” – nieumiejętnych pouczać. Świętego Józefa – bohaterskiego patrona na nasze czasy – wspomina Agnieszka Wolińska-Wójtowicz, a kobiety z kart Starego Testamentu przybliża Ewa Babuchowska. Piotr Stefaniak przypomina postać św. Jadwigi Śląskiej – pierwszej żyjącej na naszych ziemiach kobiety wyniesionej na ołtarze.

W dziale Kobieta, rodzina Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o niepokojącym zjawisku – stopniowym ograniczaniu prawa respektowania sumienia, a Teresa Kapela omawia sukcesy Związku Dużych Rodzin 3+, który od 10 lat walczy o prawo rodzin wielodzietnym do godnego życia. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; nadal skupia się na określeniach zaczynających się na literę „P”: paraliż, pranie mózgu, psychoza...

Agnieszka Wolińska-Wójtowicz w dziele Polskie dzieje przybliża „tułacze losy” Latyczowskiej Madonny, a Janusz Plewniak w dziale Z podróży zabiera czytelniczki do „raju na ziemi”, czyli na Malediwy – państwa wyspiarskiego położonego na Ocenie Indyjskim.

W numerze marcowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska przybliża postać Sylwii Szymali – dyrygentki chóru, dla której muzyka jest pracą i wypoczynkiem. Beata Woźniak przedstawia natomiast portret Ludwiki Róży Ossolińskiej – pisarki utalentowanej, a prawie nieznanej.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka poznamy twórczość Brata Alberta Chmielowskiego; w dziale Zdrowie dowiemy się o nowej piramidzie zdrowego odżywania i aktywności fizycznej; w dziele Pomagajmy przeczytamy o pożytecznych portalach internetowych. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Eduarda Martina.

2 (251) 2017

Czytaj więcej: 2 (251) 2017Czytaj więcej: 2 (251) 2017

 

W numerze lutowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik z okazji obchodzonego na początku lutego święta Ofiarowania Pańskiego rozważają kwestię ludzkiego wymiaru ofiarowania, odpowiadając, m.in. na pytanie: jak modna dziś asertywność ma się do postawy ofiarowania? Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w najnowszym numerze pisze, jak wypełniać dziesiąty z „dobrych uczynków” – strapionych pocieszać. Alina Petrowa-Wasilewicz przybliża natomiast niezwykłą postać s. Urszuli Napierskiej – zanurzonej w modlitwie niepełnosprawnej hafciarki.

W dziale Kobieta, rodzina Katarzyna Kaczmarek pisze o „nieszczęściach potrzebnych do szczęścia”, zaś Dobromiła Salik przypomina o pochodzącej z Kanady obrończyni życia – Mary Wagner, dla której walka w obronie nienarodzonych warta jest wszelkich poświęceń.

W dziale Poszukując dróg prof. Jadwiga Puzynina – wybitna językoznawczyni i badaczka literatury – w rozmowie z Marią Wilczek mówi o konieczności troski o język, jako troski o kulturę. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; nadal skupia się na określeniach zaczynających się na literę „P”: podstawowe zaufanie, powołanie, pokusa, parapsychologia...

W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki na małą wyspę Porto Santo – z piękną plażą, klifowym wybrzeżem i innymi, cieszącymi turystów atrakcjami.

W dziele Polskie dzieje Agnieszka Wolińska-Wójtowicz opowiada, jak niegdyś obchodzono czas karnawału, a Maria Żmigrodzka przypomina o wielkich rocznicach, które świętować będziemy w 2017 roku.

W numerze lutowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Dobromiła Salik przybliża postać Salomei Szymikowej, dzięki gawędzie o tym „jak Bóg działa w życiu tych, którzy Go miłują i są Mu wierni”.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości Anny Kamieńskiej oraz o obrazach Krystyny Brzechwy; w dziale Zdrowie dowiemy się o dietach pożytecznych i szkodliwych; w dziele Pomagajmy przeczytamy o sytuacji kobiet na Mauritiusie. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Eduarda Martina.

 

12/1 (250) 2016/2017

Czytaj więcej: 12/1 (250) 2016/2017Czytaj więcej: 12/1 (250) 2016/2017

 

W numerze grudniowo-styczniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, szukając wskazówek w Biblii, czego powinniśmy życzyć sobie na święta i nowy rok. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w najnowszym numerze pisze jak wypełniać dziewiąty z „dobrych uczynków” – wątpiącym dobrze radzić. W dziale Nasza wiara, nasz Kościół przytaczamy też słowa Sługi Bożej Chiary Lubich, założycielki Ruchu Focolari, o znaczeniu Maryi w jej życiu. Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze natomiast o polskich tradycjach bożonarodzeniowych.

W dziale Kobieta, rodzina Alina Petrowa-Wasilewicz przytacza najważniejsze wydarzenia mijającego roku, który obfitował w wiele ważnych momentów. Elżbieta Wójcik zwraca uwagę na potrzebę wychowania religijnego małego dziecka. A Agnieszka Kieniewicz-Duvergé z L’Action Familiale – organizacji działającej na rzecz rodziny – w rozmowie z Dianą Brzozową opowiada o sytuacji kobiet na Mauritiusie oraz prowadzonej tam edukacji dotyczącej naturalnego planowania rodziny.

Na okres Adwentu, czas refleksji nad celem naszej drogi, w dziale Poszukując dróg zamieszczamy dwa świadectwa poszukiwań – pierwsze napisane przez Roksanę Gawlikowską, a drugie przez Marię Pietrzak. Ponadto ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „P”: pamięć, poświęcenie, paradygmat, powinność...

W dziale Z podróży Janusz Plewniak w ostatniej części swej opowieści z wyprawy do Chin zabiera czytelniczki do miasta „podwójnego szczęścia” – Chongquing, największej chińskiej aglomeracji, liczącej aż 30 milinów mieszkańców.

W dziele Polskie dzieje Alicja Szubert-Olszewska przybliża dzieje opactwa Zwiastowania Pana w Żarnowcu, założonego przed 750. laty, a Maria Żmigrodzka przypomina niezwykłego wodza powstańców – Emilię Plater w 210. rocznicę urodzin i 185. rocznicę jej odejścia do wieczności.

W numerze grudniowo-styczniowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Maria Wilczek przestawia postać i dzieło „Mami Heleny” – heroicznej doktor Heleny Pyz, świeckiej misjonarki, która niesie pomoc chorym w ośrodku Jeevodaya w Indiach.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o Bożym Narodzeniu w muzyce i śpiewie oraz o malowanych na szkle obrazach Eweliny Pęksowej; w dziale Zdrowie dowiemy się o chorobach związanych z zaburzeniem odżywania; w dziele Pomagajmy przeczytamy o pożytecznych inicjatywach bibliotekarki z Sieniawy. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Eduarda Martina.

11 (249) 2016

Czytaj więcej: 11 (249) 2016Czytaj więcej: 11 (249) 2016

 

W numerze listopadowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik rozmawiają o sądzie szczegółowym i ostatecznym, o niebie, czyśćcu, piekle, i odpowiadają na pytanie: jak te prawdy powinny wpływać na nasze teraźniejsze życie. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze listopadowym podpowiada, jak wypełniać ósmy z „dobrych uczynków” – błądzących napominać. Andrzej Babuchowski pisze o fascynacji twórców kultury tematem Eucharystii i wskazuje na istniejącą w nas potrzebę przeżywania sacrum.

W dziale Kobieta, rodzina Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie odpowiada na pytania: dlaczego odbył się czarny protest i jakie wnioski z tego wydarzenia powinniśmy wyciągnąć? A Zuzanna Zarzycka, młoda mama, przedstawia swoje refleksje na temat tego „najsmutniejszego poniedziałku”. Joanna Szubstarska rozmawia z Juan Luc d'Auzackiem ze Stowarzyszenia „Rodzina Katolicka” z Montpellier o sytuacji rodzin wielodzietnych we Francji. Maria Wilczek wspomina natomiast wyjątkowych ludzi spotkanych na swojej drodze i przypomina o potrzebie dziękowania Bożej Opatrzności za ten dar.

W dziale Poszukując dróg Agnieszka Wolińska-Wójtowicz pisze o wartości sąsiedzkiej przyjaźni, a ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „O”: odporność, ojcostwo, osobowość...

W dziale Z podróży Janusz Plewniak w kolejnej opowieści z wyprawy do Chin przybliża czytelniczkom klimat starej części miasta Xian oraz opisuje znajdujące się w pobliżu znalezisko – podziemne posągi, tzw. Armię Terakotową, czyli okazałe mauzoleum, które wzniósł dla siebie cesarz Qin Shi Huang Di.

W dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina o jubileuszu 300-leciu Koronacji Cudownego Obrazu na Jasnej Górze i pisze o ważnych dla sanktuarium wydarzeniach.

W numerze listopadowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Ewa Babuchowska przedstawia dzieje Zofii Kossak – utalentowanej pisarki i szlachetnego człowieka, dla której „głęboka wiara była kotwicą, religia – kompasem”.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o symbolice zawartej w przedstawieniach płaszcza św. Marcina w sztuce, a także poznamy twórczość poetycką Wincentego Różańskiego; w dziale Zdrowie dowiemy się fatalnych dla zdrowia skutkach nadwagi i otyłości; w dziele Pomagajmy przeczytamy o akcji AdoMis, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Magdaleny Tyszkiewicz.

10 (248) 2016

Czytaj więcej: 10 (248) 2016Czytaj więcej: 10 (248) 2016

 

W numerze październikowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik odpowiadają, m.in. na pytania: Dlaczego modlitwa różańcowa jest tak ważna? Jak inaczej jeszcze można czcić Maryję? Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze październikowym pisze jak wypełniać siódmy z „dobrych uczynków” – umarłych grzebać. Maria Żmigrodzka przypomina o nieustającej peregrynacji wiernych na Jasną Górę i gorliwej modlitwie pątników u tronu Królowej Polski.

W dziale Kobieta, rodzina Aleksandra Jakubiak rozmawia z dr Katarzyną Jachimowicz – pracującą w Norwegii lekarką rodzinną, która walczy o przywrócenie klauzuli sumienia. Aneta Rayzacher-Majewska podpowiada, jak zachęcać dziecko do odmawiania różańca i jak przybliżać mu znaczenie tajemnic różańcowych.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „O”: obiektywizm, obyczaje, oczekiwania...

W dziale Z podróży Berenika Seryczyńska zabiera czytelniczki na szlak prowadzący do katedry w Santiago de Compostela, i opowiada, jak św. Jakub pomógł wydać jej mamę za mąż. Janusz Plewniak w swoim felietonie z podróży tym razem przygląda się Chinom; w pierwszej z trzech opowieści przybliża, m.in. trudną sytuację kobiet żyjących w Państwie Środka.

W dziele Polskie dzieje Jolanta Jakubczyk przypomina postać i dzieło Mistrza Wincentego Kadłubka – autora „Kroniki Polski”, wybitnego męża stanu, biskupa i mnicha cysterskiego. Piotr Stefaniak przybliża natomiast dzieje św. Kazimierza Jagiellończyka – jedynego polskiego kanonizowanego królewicza.

W numerze październikowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Barbara Wachowicz pisze o Stefanii z Cieciszowskich Sienkiewiczowej, której jedyny portret nakreślił syn, Henryk Sienkiewicz, w noweli „Hania”, pisząc: „Była to anielska twarz – święta, dobra…”. Dobromiła Salik wspomina natomiast Reginę, jej upodobanie do modlitwy różańcowej oraz wielką miłość do Maryi.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawieniach Normandii w malarstwie; w dziale Zdrowie dowiemy się o szkodliwości e-papierosów; w dziele Pomagajmy przeczytamy, jak chronić dziecko przed pornografią w sieci. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Eduarda Martina.

9 (246) 2016

Czytaj więcej: 9 (246) 2016Czytaj więcej: 9 (246) 2016

 

W numerze wrześniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak po ŚDM pomagać młodym w kontynuowaniu doświadczenia wiary i wspólnoty. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze wrześniowym pisze, jak wypełniać szósty z „dobrych uczynków” – więźniów nawiedzać. Janusz Plewniak przybliża postać niezwykłej świętej – Hildegardy z Bingen – i jej dokonania, znacznie wyprzedzające czasy, w których żyła. Dobromiła Salik wspomina Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, apelując, byśmy włączali się w nieustannie przeżywany przez wiele osób na świecie – triumf Kościoła.

W dziale Kobieta, rodzina Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o zaletach „wzmacniającego rodziny” Programu 500+. Zuzanna Zarzycka opowiada, jak stara się chronić tradycje i przekazywać je swoim dzieciom, natomiast Aneta Rayzacher-Majewska podpowiada, odwołując się do własnego doświadczenia, jak na co dzień rodzice mogą dawać dzieciom przykład swojej wiary.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „N”: nastrój, nagroda, narcyzm...

W dziale Z podróży Ewa Owsiany zabiera czytelników na Maltę, przedstawiając fascynujące dzieje tego najdalej na południe wysuniętego przyczółku Europy. A w dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka (powołując się na książkę ks. Władysław Bukowińskiego – „Wspomnienia z Kazachstanu”) przybliża losy dzielnych polskich kobiet, pielęgnujących tradycyjne, wyniesione z kraju wartości.

W numerze wrześniowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Barbara Wachowicz pisze o matce Jana Kasprowicza – Józefie Kasprowiczowej, której poeta „zawdzięczał wszystko”, a przede wszystkim przekazaną mu „radującą serce” wiarę.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawianych kobiety w twórczości Dunikowskiego i Rodina, a także o grafikach Hanny Haskiej, poświęconych Warszawie; w dziale Zdrowie dowiemy się o niekorzystnym wpływie papierosów na serce; w dziele Pomagajmy poznamy działalność walecznych Amazonek.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Marii Wilczek.

7-8 (246) 2016

Czytaj więcej: 7-8 (246) 2016

 

W numerze

lipcowo-sierpniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik próbują odpowiedzieć na pytanie, jak budować wspólnotę i dążyć do jedności. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze lipcowo-sierpniowym pisze, jak wypełniać piąty z „dobrych uczynków” – podróżnych w dom przyjąć. Alina Petrowa-Wasilewicz przypomina o najważniejszych wydarzeniach lata – Światowych Dniach Młodzieży i wizycie Ojca Świętego w Polsce. Piotr Stefaniak przybliża sylwetkę bł. Juty z Chełmży – patronki Pomorza, wybitnej przedstawicielki mistycznego życia duchowego. Prof. Dorota Kornas-Biela wskazuje na wartość ewangelicznej modlitwy rodzinnej.

W dziale Kobieta, rodzina Zuzanna Zarzycka pisze o swoich doświadczeniach bycia matką, dziękując za dar macierzyństwa, a Aneta Rayzacher-Majewska podpowiada, jak rodzina może wykorzystać czas wakacji, by zbliżyć się do Boga.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „M”: meta-potrzeby, motywacja, mowa, myślenie...

W dziale Z podróży Piotr Wojciechowski zabiera czytelniczki w dwudniową podróż po górach, obfitującą w inspirujace spotkania, piękne krajobrazy i niezwykłe opowieści.

W dziele Polskie dzieje prof. Jan Żebrowski przybliża historię i działalność Pallotyńskiego Ośrodka Dialogu w Paryżu – jednego z głównych centrów emigracji polskiej we Francji, instytucji troszczącej się o polską tożsamość.

W numerze wakacyjnym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Maria Żmigrodzka przybliża postać nowego błogosławionego – ks. Władysława Bukowińskiego, odznaczającego się „kapłańską wiernością i apostolskim zapałem”. Ewa Owsiany wspomina Bożenę Adamską, która od zawsze tworzyła swoim życiem „pogotowie pomocy”. Maria Wilczek pisze o babci Józefie, siostrzanej zgodzie i prawości.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy, m.in. o przedstawieniach św. Magdaleny w malarstwie; w dziale Zdrowie poznamy uwarunkowania rodzinne, mające wpływ na występowanie choroby serca; w dziele Pomagajmy przeczytamy o propozycjach wakacji z wartościami, a także o ekumenicznym serwisie charytatywnym.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Eduarda Martina.

6 (245) 2016

Czytaj więcej: 6 (245) 2016Czytaj więcej: 6 (245) 2016

 

W numerze czerwcowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik próbują odpowiedzieć na pytanie, jak realizować ewangeliczne przesłanie – „byśmy byli jak dzieci”. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze czerwcowym pisze, jak wypełniać trzeci z „dobrych uczynków” – chorych nawiedzać. Alina Petrowa-Wasilewicz przybliża postać i dzieło św. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, który po okresie zapomnienia powraca z niezwykłą mocą i zadziwia swoją aktualnością. Maria Żmigrodzka pisze o cudownej figurce Matki Bożej Gidelskiej.

W dziale Kobieta, rodzina Monika Waluś w rozmowie z Marią Wilczek mówi o interesujących wynikach raportu na temat religijności i obecność kobiet w Kościele. Zuzanna Zarzycka podpowiada, jak mówić dzieciom o Bogu, a Aneta Rayzacher-Majewska pisze o niebagatelnej roli, jaką odgrywa matka w życiu każdego człowieka.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „M”: małżeństwo, mądrość, mechanizmy obronne, miłość... Magdalena Misztak-Hola przedstawia sześć kroków do wypełnienia szóstego przykazania, czyli pisze o tym, na co zwrócić uwagę przy wychowaniu dziecka do czystości.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelników do Chin, przedstawiając trudną sytuację mieszkających tam katolików.

W dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka wspomina niezwykłe uroczystości, które wpisały się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski.

W numerze czerwcowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Dobromiła Salik przybliża postać Henryki Chmielewskiej, która słowa „hojne rodzicielstwo”, wyczytane z papieskich dokumentów dotyczących rodziny, zrealizowała z mężem Jerzym perfekcyjnie. Diana Brzozowa pisze o Wandzie Tokarzewskiej, niezwykłej nauczycielce, która „obowiązek zamieniała na miłość”.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawieniach ojców i synów w malarstwie, a także dowiemy się w rozmowie z Piotrem Wojciechowskim o jego licznych artystycznych działaniach; w dziale Zdrowie poznamy specyfikę i przebieg choroby wieńcowej u kobiet; w dziele Pomagajmy przeczytamy o akcji pomocowej Caritas Polska skierowanej do uchodźców w Iraku, a szczególnie do rodzin, mających problemy z wyżywieniem dzieci.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadania, tym razem dla dzieci – autorstwa Danuty Buli.

5 (244) 2016

Czytaj więcej: 5 (244) 2016Czytaj więcej: 5 (244) 2016

 

W numerze majowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze majowym pisze, jak wypełniać trzeci z „dobrych uczynków” – nagich przyodziać. Maria Żmigrodzka przytacza liczne wypowiedzi św. Faustyny Kowalskiej świadczące o jej głębokiej więzi z Matką Bożą.

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik próbują odpowiedzieć na pytanie, jak kobiety mogą godzić pracę zawodową z powołaniem do macierzyństwa. Ks. Zbigniew Niemirski opowiada o niezwykłym spotkaniu z córką świętej Gianny Beretty Molli. Ewa Babuchowska przybliża działalność Wioli i Marka Richterów – małżeństwa ze Wspólnoty Dobrego Pasterza, które godzi życie rodzinne ze służbą potrzebującym.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „L”: los, lęk, laicyzm... Prof. Jaworski pisze też o „miłości uzdrawiającej”, która może przezwyciężyć ból czy poczucie krzywdy. Alina Petrowa-Wasilewicz przypomina o prawie do życia najsłabszych istot – dzieci poczętych oraz upomina się o mądre i humanitarne regulacje.

W dziale Z podróży Ewa Owsiany zabiera czytelników do Opactwa Tynieckiego – od niemal dziesięciu wieków wiernie strzeżonego przez kolejne pokolenia benedyktynów.

W dziele Polskie dzieje Maria Wilczek wspomina ważne wydarzenia wpisujące się w duchowy klimat Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

W numerze majowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska przytacza opowieści starszych kobiet – teściowych, babć, a nawet prababć, których serca ciągle należą do ich dorosłych już dzieci.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawieniach matek w malarstwie; w dziale Zdrowie poznamy rodzaje wieńcowych czynników ryzyka; w dziele Pomagajmy przeczytamy o potrzebie wpisania miłosierdzia w naszą tożsamość i o wolontariuszach z Centrum Myśli Jana Pawła II. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – autorstwa Magdaleny Tyszkiewicz.

4 (243) 2016

Czytaj więcej: 4 (243) 2016Czytaj więcej: 4 (243) 2016

 

W numerze kwietniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik odpowiadają na pytanie: jak miłować nieprzyjaciół i wypełniać ewangeliczne wezwanie do bezwarunkowej miłości? Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze kwietniowym pisze jak wypełniać drugi z „dobrych uczynków” – spragnionych napoić. Piotr Stefaniak przybliża postać bł. Hermana, apostoła Śląska.

W dziale Kobieta, rodzina Aneta Rayzacher-Majewska pisze o wychowaniu religijnym dzieci i roli rodziców w przekazywaniu wiary najmłodszym. Prof. Dorota Kornas-Biela pokazuje sposoby wprowadzania dziecka prenatalnego w świat relacji z Bogiem. Zuzanna Zarzycka, młoda matka, przybliża ideę spotkań dla mam, których celem jest wszechstronny rozwój matek i rodzin.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „K”: kontakt interpersonalny, kultura, konflikty... Prof. Jaworski omawia też przykłady krzywd wyrządzanych innym przez osoby z bliskiego otoczenia i radzi jak przezwyciężać ból i zranienia. Aneta Ciężarek – działaczka ruchów pro-life w rozmowie z Olą Jakubiak mówi o podejmowanych przez siebie działaniach na rzecz obrony życia i próbach dotarcia do świadomości liberalnych w podejściu do aborcji Norwegów.

W dziale Z podróży Ewa Kowalewska pisze o peregrynacji kopii ikony Matki Bożej Jasnogórskiej i o przesłaniach ważnego dokumentu utworzonego w Meksyku – Powszechnej Deklaracji w Obronie Cywilizacji Życia.

W dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina o zasługach Dobrawy dla duchowego rozwoju państwa polskiego i o nawróceniu Mieszka I, który w 966 roku dołączył do grona chrześcijańskich władców europejskich.

W numerze kwietniowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Barbara Wachowicz przybliża postać Teofili Sobieskiej, matki króla Jana III Sobieskiego.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawieniach miłosierdzia w sztuce; w dziale Zdrowie poznamy czynniki występowania choroby niedokrwiennej serca; w dziele Pomagajmy przeczytamy o s. Michaeli Rak i jej dziele – hospicjum założonym na Litwie. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – autorstwa Magdaleny Tyszkiewicz.

4 (243) 2015

Czytaj więcej: 4 (243) 2015Czytaj więcej: 4 (243) 2015

 

W numerze kwietniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik odpowiadają na pytanie: jak miłować nieprzyjaciół i wypełniać ewangeliczne wezwanie do bezwarunkowej miłości? Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze kwietniowym pisze jak wypełniać drugi z „dobrych uczynków” – spragnionych napoić. Piotr Stefaniak przybliża postać bł. Hermana, apostoła Śląska.

W dziale Kobieta, rodzina Aneta Rayzacher-Majewska pisze o wychowaniu religijnym dzieci i roli rodziców w przekazywaniu wiary najmłodszym. Prof. Dorota Kornas-Biela pokazuje sposoby wprowadzania dziecka prenatalnego w świat relacji z Bogiem. Zuzanna Zarzycka, młoda matka, przybliża ideę spotkań dla mam, których celem jest wszechstronny rozwój matek i rodzin.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „K”: kontakt interpersonalny, kultura, konflikty... Prof. Jaworski omawia też przykłady krzywd wyrządzanych innym przez osoby z bliskiego otoczenia i radzi jak przezwyciężać ból i zranienia. Aneta Ciężarek – działaczka ruchów pro-life w rozmowie z Olą Jakubiak mówi o podejmowanych przez nią działaniach na rzecz obrony życia i próbach dotarcia do świadomości liberalnych w podejściu do aborcji Norwegów.

W dziale Z podróży Ewa Kowalewska pisze o peregrynacji kopii ikony Matki Bożej Jasnogórskiej i o przesłaniach ważnego dokumentu utworzonego w Meksyku – Powszechnej Deklaracji w Obronie Cywilizacji Życia.

W dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina o zasługach Dobrawy dla duchowego rozwoju państwa polskiego i o nawróceniu Mieszka I, który w 966 roku dołączył do grona chrześcijańskich władców europejskich.

W numerze kwietniowym prezentujemy również ciekawą Sylwetkę: Barbara Wachowicz przybliża postać Teofili Sobieskiej, matki króla Jana III Sobieskiego.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawieniach miłosierdzia w sztuce; w dziale Zdrowie poznamy czynniki występowania choroby niedokrwiennej serca; w dziele Pomagajmy przeczytamy o s. Michaeli Rak i jej dziele – hospicjum założonym na Litwie. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – autorstwa Magdaleny Tyszkiewicz.

3 (242) 2016

Czytaj więcej: 3 (242) 2016 Czytaj więcej: 3 (242) 2016

 

W numerze marcowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają jak owocnie przeżywać Wielkanoc. Prof. Maria Braun-Gałkowska snuje rozważania na temat uczynków miłosierdzia; w numerze marcowym pisze jak wypełniać pierwszy z „dobrych uczynków” – głodnych nakarmić. Dobromiła Salik rozmawia z ks. Jakubem Łukowskim, kapłanem archidiecezji wrocławskiej, wikarym parafii pw. Trójcy Świętej we Wrocławiu, o tym, kiedy zaczyna się spowiedź, o grzechowych „złamaniach otwartych” oraz o łasce stałego spowiednika.

W dziale Kobieta, rodzina Justyna Biniek, młoda matka, przypomina o ważnej roli matki-wychowawczyni, a Teresa Kapela pisze o pozytywnych inicjatywach podejmowanych na rzecz rodziny. Łucja Mazurkiewicz wraca myślą do dawnej obrzędowości, by utrwalić niektóre wielkopostne i wielkanocne zwyczaje.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „K”: katharsis, komunikacja interpersonalna, kompleks... Prof. Jaworski omawia też przykłady krzywd doznawanych w zaciszu domowym i wskazuje na konsekwencje zranienia w rodzinie.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelników na górskie szczyty, przybliżając historię ustawiania krzyży na skalistych grzbietach. Michał Muszalik snuje opowieść o piekarskiej bazylice – bijącym sercu Śląska – oraz o cudownym obrazie Matki Bożej Piekarskiej.

W dziele Polskie dzieje ks. abp Henryk Muszyński, Prymas Senior, w rozmowie z Marią Wilczek mówi o przełomowym wydarzeniu – Chrzcie Polski i jego historycznych następstwach.

W numerze marcowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Alicja Omiotek pisze o „Polce z wyboru” – Karolinie Lanckorońskiej, jednej z najciekawszych postaci w polskiej historii i kulturze XX w. Teresa Tomsia przedstawia postać Joanny Bobrzyk – kresowianki, osoby niezwykle pogodnej, niepoddającej się przeciwnościom losu – oraz przybliża jej „barwną” twórczość.

Ponadto w numerze: w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o malarstwie religijnym Romana Opalińskiego; w dziale Zdrowie poznamy etapy przygotowania się do rodzicielstwa; w dziele Pomagajmy przeczytamy o Oknach Życia oraz o działaniach pomocowych Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego w Paryżu. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także opowiadanie – tym razem autorstwa Magdaleny Tyszkiewicz.

2 (241) 2016

Czytaj więcej: 2 (241) 2016Czytaj więcej: 2 (241) 2016

 

W numerze lutowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik pytają (w związku ze zbliżającą się 1050. rocznicą Chrztu Polski) o znaczenie chrztu – zarówno dla nas, chrześcijan, jak i dla wspólnoty narodowej. Prof. Maria Braun-Gałkowska pisze, jak przygotować się do Roku Miłosierdzia, by jak najlepiej wykorzystać ten szczególny czas. Piotr Stefaniak przybliża postać siostry Marii Margit Molnár OP (1940-1998) – osoby, na której oparła się duchowa odnowa narodu węgierskiego.

W dziale Kobieta, rodzina Maria Rogaczewska przedstawia ciekawe wnioski płynące z lektury pierwszego w historii raportu o roli kobiet w Kościele, opracowanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Alina Petrowa-Wasilewicz odpowiada na pytanie dlaczego feministki milczały, gdy kobiety w Kolonii doświadczały przemocy ze strony uchodźców. Teresa Kapela przedstawia założenia polityki rodzinnej realizowane w Hannoverze, w kontekście przygotowywanej koncepcji pierwszego centrum dla rodzin w Poznaniu.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „J”: jakość życia, język, ja... Prof. Jaworski w nowym cyklu artykułów przedstawia też twórcze aspekty miłości. Piotr Wojciechowski rozprawia o sile słowa i „podstępach” bezradności językowej.

W dziale Z podróży Berenika Seryczyńska zabiera czytelników na szlak pielgrzymki do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Janusz Plewniak tym razem podąża uliczkami Trier – najstarszego niemieckiego miasta, w którym podziwiać też można okazałą katedrę.

W dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina postać i twórczość noblisty, Henryka Sienkiewicza, w roku poświęconym temu wybitnemu Polakowi.

W dziale Kultura i sztuka Alicja Szubert-Olszewska omawia wystawę prac malarskich Marii Wollenberg-Kluzy, która podejmuje temat camino („drogi”), z pejzażem miejskim w tle.

W numerze lutowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Dobromiła Salik rozmawia z siostrą Marią Małgorzatą Cur SMI o klasztorze, jako drugim domu, „powołaniowej” roli papierowych serwetek i zaproszeniu do bycia siostrą Maryi... Maria Wilczek opowiada o pani Teresie Rusnak – kobiecie pełnej niesłabnącej energii, inicjatyw i czułego serca.

Ponadto w numerze: w dziale Zdrowie poznamy dekalog zdrowego stylu życia; w dziele Pomagajmy przeczytamy o pomocnych wskazówkach dla małżonków. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także wyjątkowo – opowiadanie Eduarda Martina.

12/1 (240) 2015/2016

Czytaj więcej: 12/1 (240) 2015/2016Czytaj więcej: 12/1 (240) 2015/2016

 

W numerze

grudniowo-styczniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik szukają odpowiedzi na pytanie, jak przeżyć nowy rok – indywidualnie i wspólnotowo – by go nie zmarnować. Prof. Maria Braun-Gałkowska pisze o znaczeniu Roku Miłosierdzia, ogłoszonym przez papieża Franciszka. Dobromiła Salik przypomina o ważnych przesłaniach XIV Synodu Zwyczajnego Biskupów na temat małżeństwa i rodziny.

W dziale Kobieta, rodzina Teresa Kapela opowiada o potrzebach matek w Europie, przytaczając wyniki badań sekcji europejskiej Światowego Ruchu Matek. Justyna Biniek w swoim świadectwie ukazuje macierzyństwo, jako największy dar oraz błogosławieństwo dla kobiet i świata.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz przypomina o potrzebie modlitwy za Polskę i konieczności pracy nad sobą, by móc swoje role, także obywatelskie, wypełniać w sposób dojrzały. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „I”: indywidualizm, intencja, inspiracja...

W dziale Z podróży Jolanta Łubkowska zabiera czytelników do Ziemi Świętej, podążając śladami obecności Polaków. A w dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina postać i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, młodego, ale dojrzałego artystycznie poety, który poległ w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.

W dziale Kultura i sztuka Alicja Szubert-Olszewska omawia ciekawą francusko-polską wystawę „Napoleon i sztuka” i przedstawia cesarza Francuzów, jako inicjatora nowych tendencji w sztuce.

W numerze grudniowo-styczniowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska przybliża postać św. Zdzisławy z Moraw – patronki biedaków i rodzin, a Anna Sikorzak-Olek przedstawia dzieje Karola Grolla – utalentowanego twórcy nie tylko wspólczesnej harfy.

Ponadto w numerze: w dziale Zdrowie dowiemy się, jak poradzić sobie z kryzysem; w dziele Pomagajmy przeczytamy o niezwykłej inicjatywie – Diecezjalnym Dniu Kobiet oraz dowiemy się jak nie paść ofiarą oszustów i naciągaczy. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, mody, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także wyjątkowo – opowiadanie Eduarda Martina.

 

11 (239) 2015

Czytaj więcej: 11 (239) 2015Czytaj więcej: 11 (239) 2015

 

W numerze listopadowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik szukają odpowiedzi na pytanie jak żyć, by pozostawić potomnym „kawałek siebie”, „budującą, wzmacniającą i oczyszczającą” spuściznę. Piotr Stefaniak w przypadającym w listopadzie wspomnieniu św. Elżbiety Węgierskiej przybliża postać patronki małżonków, ascetów, tercjarzy i tych wszystkich, którzy z ofiarnością służą chorym, opuszczonym i biednym.

W dziale Kobieta, rodzina red. Lidia Dudkiewicz rozmawia z ks. bp. Janem Wątrobą, przewodniczącym Rady ds. Rodziny, na temat Kościoła i rodziny, będących ostatnimi bastionami ludzkości. Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o tym, czego istotnego nie powiedziała Kinga Dunin w swoim felietonie na temat uchodźców.

W dziale Poszukując dróg dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL przybliża wartość często pomijanej inteligencji moralnej, która ma wpływ na zadowolenie z życia i poczucie osobistego sukcesu. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „H”: harmonia, honor, humor...

W dziale Z podróży Janusz Plewniak podąża śladami Maryi, zabierając czytelniczki do znajdującego się na terenie Turcji – Efezu.

W dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka pisze o dążeniach Polaków do odzyskania niepodległości i o ofiarnych twórcach patriotycznej, żołnierskiej poezji.

W dziale Kultura i sztuka Łukasz Krupski, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w osobistej refleksji pisze o „spotkaniu” twórcy z granitem i o procesie powstawania rzeźby. Alicja Szubert-Olszewska porusza wątek przemijania w sztuce i analizuje „dzieła, które cechuje dojrzały namysł nad trudnym dla każdego procesem odchodzenia”.

W numerze listopadowym prezentujemy również ciekawe Sylwetki: Dobromiła Salik przybliża historię i życie Joanny Jureczko-Wilk, osoby, która otrzymała „potężną lekcję wiary, zaufania, ale i pokory”. Prof. dr hab. Rafał Stobiecki wspomina natomiast prof. dr hab. Krystynę Śreniowską – niezwykłą uczoną i patriotkę.

Ponadto w numerze: w dziale Zdrowie dowiemy się o owocach i warzywach znanych, niedocenianych, a dobrych dla zdrowia, a także o wpływie utleniaczy i przeciwutleniaczy na nasz organizm; w dziele Pomagajmy przeczytamy poruszające świadectwo osoby towarzyszącej cierpiącym i terminalnie chorym. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także wyjątkowo – opowiadanie Eduarda Martina.

10 (238) 2015

Czytaj więcej: 10 (238) 2015Czytaj więcej: 10 (238) 2015

 

W numerze październikowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik wskazują na wartość sakramentu małżeństwa i pytają: „Co jeszcze możemy zrobić, by nasze rodziny mogły czerpać z tego źródła? Jak przezwyciężać trudności i kryzysy pomiędzy małżonkami? Jak pomagać w tym innym?”. Piotr Stefaniak w przypadającym w październiku święcie Aniołów Stróżów, przypomina o szczególnej misji „duchów niebieskich”, które niosą nam wszelkiego rodzaju pomoc.

W dziale Kobieta, rodzina Maria Wilczek rozmawia z ojcem Ludwikiem Mycielskiem – doktorem teologii, autorem wielu poruszających książek i artykułów – o tym, jak „kształtować i umacniać rodzinę, by niezależnie od dramatycznego biegu wydarzeń, była wspólnotą niezłomnych”. Piotr Wojciechowski pisze o roli kultury w kształtowaniu rodziny, podkreślając, że „nie ma kultury życia małżeńskiego, kultury życia rodzinnego bez stałego wzrostu kultury ogólnej”.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „G”: geniusz, gonitwa myśli, gorycz, grupa wsparcia...

W dziale Z podróży Jolanta Łubkowska zabiera czytelniczki w podróż do Ziemi Świętej, podążając śladami zmartwychwstania Jezusa

W dziele Polskie dzieje s. Danuta Kozieł CSFN przedstawia historię siostry Beatrix – Jadwigi Kirkor, której losy mogą być lustrem polskich dziejów.

W dziale Kultura i sztuka Maria Żmigrodzka przypomina postać genialnego kompozytora – Stanisława Moniuszki – i jego pełne uroku i patriotyzmu dzieła. Krzysztof A. Jeżewski omawia twórczość wirtuoza słowa – Kazimierza Przerwy-Tetmajera, okrzykniętego „Księciem Poetów Młodej Polski”. Alicja Szubert-Olszewska pisze o prężnie działającej Galerii Autorskiej w Bydgoszczy i przedstawia twórczość jej założycieli: Jana Kai (malarza, grafika, autora plakatów) i Jacka Solińskiego (grafika, malarza, publicysty, wydawcy).

W numerze październikowym prezentujemy też niezwykłe Sylwetki: Dobromiła Salik przybliża historię i życie rodziców św. Tereski od Dzieciątka Jezus – bł. Zeli i Ludwika Martin, którzy 18 października, podczas trwania synodu na temat rodziny, zostaną kanonizowani, jako pierwsze w historii małżeństwo.

Ponadto w numerze: w dziale Zdrowie dowiemy się o prawach pacjenta; w dziele Pomagajmy poznamy niepodważalne argumenty, pozwalające nam zabrać głos w dyskusji ze zwolennikami wycofania religii ze szkół. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także wyjątkowo – opowiadanie Eduarda Martina.

9 (237) 2015

Czytaj więcej: 9 (237) 2015Czytaj więcej: 9 (237) 2015

 

W numerze wrześniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak wspomagać harmonijny rozwój dziecka w dobie SMS-ów, tweetów i postów. Piotr Stefaniak przybliża postać błogosławionej Anieli Salawy – skromnej służącej, niezwykle wrażliwej na ludzką biedę.

W dziale Kobieta, rodzina ks. bp Radosław Zmitrowicz OMI, biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie, rozważa jak odkryć istotę powołania małżonków. Piotr Wojciechowski pisze o trudnej sytuacji w szkołach, o zmianach w programie, które są w opozycji do dobra dziecka i rodziny.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „F”: fenomen, fantazja, facylitacja...

W dziale Z podróży Jolanta Łubkowska zabiera czytelniczki w podróż do Ziemi Świętej, podążając w tym numerze śladami męczeństwa Jezusa.

W dziele Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina o obchodzonym 27 września Dniu Podziemnego Państwa Polskiego. Maria Wilczek pisze natomiast o kapliczce-pomniku, obiekcje wzniesionym pod Grodziskiem Mazowieckim dla upamiętnienia Cichociemnych – bohaterskich skoczków spadochronowych.

W dziale Kultura i sztuka Artur Andrzejuk i Maria Janik-Czachor przedstawiają „Modlitewnik” księżnej Gertrudy (córki Mieszka II) – pierwszy polski utwór, który powstał wiek przed „Kroniką Polską” Mistrza Wincentego Kadłubka. Alicja Szubert-Olszewska pisze o „najważniejszym znaku” – krzyżu, który na przestrzeni wieków objawiał się w niezwykłej obfitości, w najróżniejszych formach i materiałach. Szerzej omawia też prace Marii Gołębiewskiej-Czarneckiej, skłaniające dzieci do samodzielnej twórczości.

W numerze wrześniowym prezentujemy również niezwykłe Sylwetki: Barbara Pytlos wspomina Wandę Wieczorek – osobę ciepłą, która potrafiła obdarzać bliźnich miłością; Urszula Radek przybliża postać Aleksandry Ślęp – nauczycielki, pracującej z pasją i oddaniem, nie tracąc przy tym radości i głębi wiary.

Ponadto w numerze: w dziale Zdrowie dowiemy się o tłuszczach dobrych i złych; w dziele Pomagajmy przeczytamy o wyjątkowej misji Caritas Polska, która trwa już 25 lat. Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także wyjątkowo – opowiadanie Eduarda Martina.

7/8 (236) 2015

Czytaj więcej: 7/8 (236) 2015Czytaj więcej: 7/8 (236) 2015

 

W lipcowo-sierpniowym

numerze „Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak najlepiej wykorzystać wakacyjny czas i jak nabrać sił podczas urlopu. Piotr Stefaniak przybliża postać świętej Moniki – orędowniczki matek, które modlą do niej, prosząc o wstawiennictwo w nawróceniu swoich dzieci. Dobromiła Salik przytacza historię siostry Anny – „zwyczajnej siostry, która codziennie wykonuje zwyczajne akty miłości”.

W dziale Kobieta, rodzina Dorota Jakimowicz – matka trójki dzieci – opowiada o swoim doświadczeniu bycia matką i żoną. Maria Wilczek wspomina natomiast wyjątkowe wydarzenie – III Ogólnopolski Zjezd Dużych Rodzin, który odbył się w Łowiczu.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „E”: ekspresja, energia, egocentryzm...

W dziale Z podróży Jolanta Łubkowska zabiera czytelniczki w podróż po Ziemi Świętej, podążając w tym numerze śladami mesjańskiej misji Jezusa.

Ponadto w numerze: w dziele Polskie dzieje poznamy dzieje bohaterek Powstania Warszawskiego; w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o serialu „Ranczo”, jako o poemacie pedagogicznym, a także poznamy twórczość Piotra Michałowskiego – znakomitego przedstawiciela stylu romantycznego w sztuce europejskiej; w dziale Zdrowie dowiemy się o skutkach stosowania metody in-vitro; w dziele Pomagajmy przeczytamy o wyjątkowym portalu Przeznaczeni.pl, który łączy ludzi z wartościami.

W numerze lipcowo-sierpniowym prezentujemy też niezwykłą Sylwetkę: Barbara Wachowicz pisze o Aleksandrze Ziółkowskiej-Boehm – asystentce i sekretarce Melchiora Wańkowicza – osobie serdecznej, ciepłej i niezwykle pracowitej.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także wyjątkowo – opowiadanie Eduarda Martina.

6 (235) 2015

Czytaj więcej: 6 (235) 2015Czytaj więcej: 6 (235) 2015

 

W numerze czerwcowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak żyć miłością – „by jaśniała tak, jak powinna, w nas i wokół nas”. Piotr Stefaniak przybliża postać „Biedaczyny z Krakowa” – brata Alberta, Adama Chmielowskiego. Ewa Kowalewska pisze zaś o wędrówce kopii Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, która rozpoczęła objazd po miastach meksykańskich.

W dziale Kobieta, rodzina Joanna Postawa-Wolnik – matka trójki dzieci – opowiada o swoim doświadczeniu bycia matką i żoną. Alina Petrowa-Wasilewicz apeluje, by w Dniu Dziecka poświęcić czas na refleksję nad tym, co zrobić, żeby obronić nasze dzieci przed państwem, które dąży do tego, by odebrać rodzicom możliwość wychowania własnego potomstwa. Katarzyna Pazdan pisze o podejmowanej przez nią i jej rodzinę duchowej adopcji, czyli o krótkiej modlitwie, która ratuje życie zagrożone aborcją. Irena Bylicka wspomina „Piękne kobiety” – energiczne szefowe mikroprzedsiębiorstw, jakimi są ich domy.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „D”: delikatność, dobroć, dojrzałość...

W dziale Z podróży Jolanta Łubkowska zabiera czytelniczki w podróż po Ziemi Świętej, podążając śladami dzieciństwa Jezusa. Natomiast Janusz Plewniak tym razem oprowadza nas po ruinach starożytnej Troi.

W numerze czerwcowym prezentujemy też niezwykłą Sylwetkę: Sługi Bożego Jérôme Lejeune’a, który poruszony do głębi losem ludzi z zespołem Downa, poświęca im swoją karierę zawodową, mając jedno marzenie: znaleźć lekarstwo na ich cierpienia.

Ponadto w numerze: w dziele Polskie dzieje poznamy dzieje polskiego harcerstwa; w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości Barbary Krzyżagórskiej i jej artystycznych ujęciach wizerunku Chrystusa Miłosiernego; w dziale Zdrowie dowiemy się o tym jak odżywiać się zdrowo; w dziele Pomagajmy przeczytamy o działaniach, jakie podejmują żeńskie zgromadzenia zakonne, oraz dowiemy się więcej o akcji pomocowej Caritas Polskiej dla Nepalu.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, propozycje zabaw z dzieckiem, kącik poetycki oraz krzyżówkę, a także wyjątkowo – opowiadanie Eduarda Martina.

5 (234) 2015

Czytaj więcej: 5 (234) 2015Czytaj więcej: 5 (234) 2015

 

W numerze majowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak powracać do dziedzictwa, które pozostawił nam św. Jan Paweł II. Piotr Stefaniak przybliża postać jednej z najbardziej znanych świętych chrześcijańskich – św. Zofii. Dobromiła Salik opisuje historię Rosy Margherity Vassallo, babci papieża Franciszka, którą papież nazwał „najważniejszą kobietą swojego życia”.

W dziale Kobieta, rodzina Dominika Waszek – matka trójki dzieci – opowiada o swoich doświadczeniach bycia matką i żoną. Maria Wilczek rozmawia z siostrą Dominiką Sokołowską (przeoryszą klasztoru sióstr dominikanek w miejscowości Święta Anna) o jej drodze do odnalezienia miejsca w życiu.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz pisze o przeszkodach w „biegu” kochających się par do ołtarza. Ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „C”: cierpliwość, charakter, cierpienie...

W dziale Z podróży Katarzyna Kaczmarek pisze o wyjątkowej podróży polarnika Marka Kamieńskiego – „Od bieguna rozumu do bieguna wiary”, a Janusz Plewniak przedstawia Tajlandię codzienną – z bezrobotnymi słoniami, ruchem lewostronnym, napotkanymi na swojej drodze turystami...

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka wspomina szlachetne i niezłomne Dziewczyny Wyklęte, a także pisze o fladze Polski i innych symbolach naszej Ojczyzny.

W numerze majowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Anny Międzybrodzkiej-Miozgi, która opowiada o miłości, cierpieniu i dobroci; Ireny Machul, która sama będąc chora, roztaczała opiekę nad rodziną i ludźmi niepełnosprawnymi.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości cenionej polskiej malarki – Olgi Boznańskiej; w dziale Zdrowie dowiemy się o zgubnych skutkach palenia papierosów; w dziele Pomagajmy przeczytamy o inicjatywach kobiet, które „na wzór św. Weroniki dokonywały i dokonują czynów miłosierdzia, wymagających odwagi i samozaparcia”.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

4 (233) 2015

Czytaj więcej: 4 (233) 2015Czytaj więcej: 4 (233) 2015

 

W numerze kwietniowym

Listu do Pani”


W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak pielęgnować w sobie nadzieję, „by nie była naiwnym spodziewaniem się rzeczy nierealnych, lecz tym, co naprawdę jest”. Piotr Stefaniak przybliża postać św. Katarzyny ze Sieny – doktora Kościoła i patronki Europy. O tańcu, jako sposobie ewangelizacji, z Aurelią Rybak z Diakonii Uwielbienia Boga Tańcem rozmawia Joanna Szubstarska.

W dziale Kobieta, rodzina Alina Petrowa-Wasilewicz pyta, co zostało w naszej pamięci po dziesięciu latach od jego śmierci Jana Pawła II. Alicja Omiotek kontynuuje rozważania dotyczące fenomenu polskiej rodziny, a Dagmara Zielińska – matka trójki dzieci – opowiada o swoich doświadczeniach bycia matką i żoną.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski w cyklu „ABC udanego życia” omawia hasła związane z dobrostanem i szczęściem człowieka; tym razem skupia się na określeniach zaczynających się na literę „B”: bezpieczeństwo, bliskość, braterstwo...

W dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelniczki na „podziwiane przez przyjezdnych, opiewane przez poetów i pisarzy, uwieczniane przez malarzy i fotografików” – kredowe wybrzeża Rugii.

W dziale Polskie dzieje ks. prof. Michał Janocha przybliża niezwykłą historię jednego dzwonu w Skałacie.

W numerze kwietniowym prezentujemy też ciekawą Sylwetkę: Marianny Kończewskiej, kobiety o ogromnej sile ducha, której mocą był krzyż.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości Ludwika de Laveaux, znakomitego malarza młodopolskiego, a także o śpiewie gregoriańskim w żeńskim wydaniu; w dziale Zdrowie dowiemy się o sukcesach i porażkach pulmonologii na Warmii i Mazurach oraz o zabójczym nałogu, czyli o papierosach; w dziele Pomagajmy znajdziemy informację o inicjatywie „Matki w Modlitwie”, przeczytamy również o Nagrodzie Templetona dla Jeana Vanier – założyciela „Arki”.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

2 (231) 2015

Czytaj więcej: 2 (231) 2015Czytaj więcej: 2 (231) 2015

 

W numerze lutowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak na co dzień ofiarowywać siebie Bogu i innym. Diana Brzozowa przybliża postać świętego Charbela, libańskiego zakonnika, za wstawiennictwem którego do dziś dzieją się liczne cuda. Dobromiła Salik z wdzięcznością wspomina siostry zakonne, które dane jej było spotkać na swojej drodze.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety. Alicja Omiotek kontynuuje zaś rozważania dotyczące fenomenu polskiej rodziny.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz pokazuje prawdziwy krajobraz po zamachu na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo”. Tomasz Korpysz zwraca uwagę na funkcję prezentatywną języka, wykazując jak wiele mówi on o osobie, która go używa. Sabina Korpysz pisze o ważnym zadaniu polonisty – kształtowaniu świadomych użytkowników polszczyzny.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki do Tajlandii na kongres ekumeniczny. Jolanta Makowska oprowadza natomiast po godnym uwagi zamku krzyżackim w Rynie.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przytacza dzieje języka polskiego, przypominając o przypadającym 21 lutego Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. A w 510. rocznicę urodzin Mikołaja Reja przypomina życie i twórczość „ojca literatury polskiej”.

W numerze lutowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: dr Wandy Błeńskiej – „matki trędowatych”, misjonarki, która potrafiła innym wystawić receptę na szczęśliwe życie; bł. Julii Rodzińskiej OP, zwanej „matką sierot”, ofiary hitlerowskiego terroru.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o dziejach biżuterii; w dziale Zdrowie dowiemy się jak zapobiegać chorobom nowotworowym; w dziele Pomagajmy znajdziemy informacje o inicjatywach podejmowanych przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wchodzie.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

12/1 (230) 2014/2015

Czytaj więcej: 12/1 (230) 2014/2015Czytaj więcej: 12/1 (230) 2014/2015

W numerze

grudniowo-styczniowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik spoglądają szerzej na fakt obdarowywania bliskich i otrzymywania prezentów, próbując nakreślić swego rodzaju „teologię prezentu”. Piotr Stefaniak przybliża postać bł. Zofii Czeskiej – założycielki Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania NMP (prezentek) i pierwszej w Krakowie szkoły dla dziewcząt ubogich i osieroconych. Dobromiła Salik wspomina swoją podróż do Francji, jubileusz wspólnot Arki i jej spotkanie z twórcą tego niezwykłego działa – z Jeanem Vanierem.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety. Alicja Omiotek pisze natomiast o fenomenie polskiej rodziny.

W dziale Poszukując dróg Maria Wilczek przedstawia Grażynę Sobierajską i jej dzieło – Prywatną Szkołę Podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach, której program uwzględnia nauczanie kościoła Katolickiego.

W dziale Z podróży ks. Mirosław Jasinski snuje opowieść o Jeresh w Joradnii – jednym z najlepiej zachowanych na świecie rzymskich miast z okresu starożytności.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka opisuje dzieło niezwykłego duszpasterza Kazachstanu, Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego w 110. rocznicę jego urodzin, a także przybliża postać pioniera operacyjnego leczenia serca – Jana Dominika Borzymowskiego.

W numerze grudniowo-styczniowym prezentujemy też ciekawą Sylwetkę: prof. Maria Braun-Gałkowska wspomina prof. Natalię Han-Ilgiewiczową – wyjątkową nauczycielkę, która po prostu „chciała być z młodymi i dla młodych”.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości Igora Mitoraja oraz o przedstawieniach Bożego Narodzenia w sztuce ludowej; w dziale Zdrowie dowiemy się o naprotechnologii – nowoczesnej metodzie leczenia niepłodności; w dziele Pomagajmy poznamy ciekawy program wychowawczy „Młodzież na rozdrożu”.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

11 (229) 2014

Czytaj więcej: 11 (229) 2014Czytaj więcej: 11 (229) 2014

 

W numerze listopadowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, jak żyć na co dzień tajemnicą zmartwychwstania. Piotr Stefaniak przybliża zaś dzieje Marii i Alojzego Quattrocchich – pierwszej w historii Kościoła pary małżeńskiej, która została wyniesiona na ołtarze.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety. Ewa Babuchowska przedstawia dzieło Teresy i Eugeniusza Malickich, którzy od lat przypominają narzeczonym, m.in. o ważności dialogu w małżeństwie.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz udowadnia w swoim felietonie, za autorkami książki „I co my z tego mamy?”, że wielodzietność to szczęście. Ks. prof. Romuald Jaworski, okiem psychologa katolickiego, pisze natomiast o potrzebie dbałości ojców o rozwój duchowy ich dzieci.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki na wyspę Cypr, a dokładniej do jej strefy okupowanej – Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przypomina o ważnych listopadowych wydarzeniach historycznych oraz opowiada o Jakubie Śwince – wybitnym ustawodawcy XIII wieku i mężu opatrznościowym, który uchronił uczestników rodzimej liturgii przed zniemczeniem.

W numerze listopadowym prezentujemy też ciekawą Sylwetkę: prof. Maria Braun-Gałkowska przedstawia postać Marii Grzywak-Kaczyńskiej – uczonej i działaczki, która „dla siebie nie zabrała nic, ale po sobie zostawiła wiele”.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości artystów malujących ustami i nogami; w dziale Zdrowie dowiemy się o szkodliwości metody in vitro; w dziele Pomagajmy odnajdziemy odpowiedź na pytanie: czy Internet pozwala odnaleźć Boga?

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

10 (228) 2014

Czytaj więcej: 10 (228) 2014Czytaj więcej: 10 (228) 2014

 

W numerze

październikowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Maria Żmigrodzka pisze o pielgrzymach tłumnie przybywających do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i o nieustannej modlitwie pątników, która trwa od stuleci. Piotr Stefaniak przybliża postać św. Magdaleny z Nagasaki w 380. rocznicę jej bohaterskiej śmierci.

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik piszą o modlitwie różańcowej i odpowiadają na pytanie – dlaczego Wielka Nowenna Fatimska jest tak ważna? Prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a prof. Romuald Jaworski ukazuje – okiem psychologa chrześcijańskiego – konsekwencje nieobecności ojca w życiu rodzinnym.

W dziale Poszukując dróg Maria Wilczek rozmawia z Magdaleną Korzekwą o kampaniach CitizenGo – społeczności aktywnych obywateli. Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie przypomina zaś o potrzebie budowania więzi sąsiedzkich.

W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem opowiada o wulkanach w Europie i – wzbudzających zainteresowanie turystów – gejzerach.

W dziale Polskie dzieje Alicja Omiotek pisze o chlebie w polskiej tradycji i kulturze. Barbara Wachowicz przypomina natomiast niezwykłe dziewczęta – bohaterki powstania warszawskiego.

W numerze październikowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Dobromiła Salik przedstawia postać Danuty Domaradzkiej – niewiasty dzielnej, matki i żony, która umie przyjmować los zesłany jej z Góry. Diana Brzozowa przybliża postać matki księdza Jerzego – Marianny Popiełuszko, kobiety zwykłej a niezwykłej, która do końca potrafiła zachować „pokój w duszy”.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o przedstawieniu św. Franciszka w malarstwie i w rzeźbie; w dziale Zdrowie dowiemy się o zadaniach lekarza i prawach pacjenta, będącego w łonie matki; w dziele Pomagajmy poznamy inicjatywy Caritas Polska, które podejmowane są w trosce o biednych i głodujących.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

9 (227) 2014

Czytaj więcej: 9 (227) 2014Czytaj więcej: 9 (227) 2014

W numerze wrześniowym

Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Piotr Stefaniak przybliża postać św. Hildegardy z Bingen – doktora Kościoła, jedynej kobiety średniowiecza, która nauczała publicznie, i która uzyskała papieską zgodę na pisanie dzieł teologicznych.

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik podpowiadają, co możemy zrobić, by poszanowanie każdego życia było obowiązkiem, a nie prawem podlegającym dyskusji. Prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a prof. Romuald Jaworski pisze – okiem psychologa chrześcijańskiego – o kryzysie ojcostwa, czyli o nieobecności ojca w życiu rodzinnym i społecznym. Ewa Babuchowska w tekście „Brewiarz rodzinny” przedstawia natomiast niezwykłą rodzinę lutników – Aleksandry i Arkadiusza Gromków.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz w swoim felietonie postrzega sprawę prof. Chazana, jako etap walki dobra ze złem, życia ze śmiercią. W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges. W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przybliża postać Henryka Sławika – „Zapomnianego Sprawiedliwego”, który ocalił tysiące istnień przed hitlerowską zagładą.

W numerze wrześniowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Maria Wilczek przedstawia postać Magdaleny Korzekwy – zaangażowanej w działania organizacji CitizenGo, walczącej o obronę życia, rodziny i wolności. Piotr Stefaniak wspomina natomiast zwykłą a niezwykłą siostrę Katarzynę, dominikankę klauzulową.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o młodym a dojrzałym artystycznie rzeźbiarzu – Łukaszu Krupskim, a także o mistrzu symbolizmu – Jacku Malczewskim; w dziale Zdrowie dowiemy się o szkodliwości niektórych nawyków żywieniowych; w dziele Pomagajmy poznamy podejmowaną we Francji pożyteczną inicjatywę „Dziecko otoczone modlitwą”, która obejmuje dzieci maltretowane i sprawców przestępstw.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

7/8 (226) 2014

Czytaj więcej: 7/8 (226) 2014Czytaj więcej: 7/8 (226) 2014

 

W numerze

lipcowo-sierpniowym

Listu do Pani”


 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół w tekście ks. Janusza S. Pasierba przeczytamy, m.in. o tym, co wyróżnia klasztor jasnogórski od tysięcy sanktuariów maryjnych, a także – wspomnienie Marii Wilczek z ważnego wydarzenia – ingresu ks. abp. Wojciecha Polaka, nowego Prymasa Polski.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik odpowiadają na pytanie, jak powinni zachować się rodzice wobec wyborów młodych ludzi, często sprzecznych z nauką Kościoła.

W dziale Poszukując dróg Ewa Babuchowska pisze o Magdalenie Tlatlik, świeckiej misjonarce, pracującej w Peru, natomiast Roman Tomaszczuk odwiedza z młodzieżą Wandę Błońską – 103-letnią misjonarkę, przez lata opiekującą się trędowatymi w Ugandzie.

W dziale Z Podróży Ewa Owsiany oprowadza czytelniczki po kętrzyńskich lasach i przypomina historię nieudanego zamachu na Hitlera. A w dziale Polskie dzieje – historia Barbary Grocholskiej-Kurkowiak ps. „Kuczerawa”, sanitariuszki 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Powstaniu Warszawskim, mistrzyni sportu narciarskiego, poetki, przytoczona w tekście Barbary Wachowicz „A my nie zginęliśmy”. Ponadto w tekście Marii Żmigrodzkiej przeczytamy o dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w 650-lecie istnienia Wszechnicy Krakowskiej, uznanej za najlepszą w Polsce.

W numerze wakacyjnym prezentujemy też ważne i ciekawe Sylwetki: Świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein – patronkę Europy oraz Romualda Raugutta, w 150. rocznicę śmierci Wielkiego Polaka.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o Ołtarzu Mariackim Wita Stwosza i o motywie łanów zboża w malarstwie Vincenta van Gogha; w dziale Zdrowie dowiemy się jak wypoczywać nie tylko podczas wakacji; w dziele Pomagajmy poznamy postać bł. Edmunda Bojanowskiego, prekursora wolontariatu świeckich, i dzieła, którym on dziś patronuje.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.


 

 

6 (225) 2014

Czytaj więcej: 6 (225) 2014Czytaj więcej: 6 (225) 2014

W numerze czerwcowym

Listu do Pani”


W dziale Nasza wiara, nasz Kościół ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik, w miesiącu poświęconym w Kościele Sercu Jezusa, odpowiadają, m.in. na pytanie, jak okazywać serce bliźniemu. Piotr Stefaniak pisze natomiast o bł. Juliannie z Mont Cornillon, dzięki której zatwierdzono w Kościele święto Bożego Ciała.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”. Alina Pertowa-Wasilewicz przedstawia bilans po „dziele zniszczenia”, czyli po rewolucji kulturowej. Teresa Kapela pisze natomiast o ważnych działaniach FAFCE, czyli Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich odpowiada, m.in. na pytanie jak wiara wpływa na zdrowie psychiczne. W dziale Z podróży Janusz Plewniak tym razem zabiera czytelniczki na Maltę. A w dziale Polskie dzieje – podróż w przeszłość, dzięki wspomnieniom ks. Janusza St. Pasierba o pierwszej pielgrzymce papieża Jana Pawła II do Polski.

W numerze czerwcowym prezentujemy też ciekawą Sylwetkę: Izabella Kuczyńska przybliża postać Haliny Lilii Martinowej – st. sierżanta AK, kobiety niezwykłej, która „była zawsze tam, gdzie potrzeba”.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o zabawach i zabawkach, a także o niezwykłych obrazach Arcimboldiego; w dziale Zdrowie dowiemy się o zadaniach i powołaniu niezastąpionej opiekunki – położnej; w dziele Pomagajmy poznamy inicjatywy Fundacji „Nagle Sami”, wspierającej osoby w żałobie, oraz przeczytamy o rajdach rowerowych salezjańskiej grupy BoscoTeam.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

 

5 (224) 2014

Czytaj więcej: 5 (224) 2014Czytaj więcej: 5 (224) 2014

W numerze

majowym

Listu do Pani”


W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik rozmawia z biskupem pomocniczym diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie, Radosławem Zmitrowiczem, o „Majdanie, który może być wszędzie, łańcuchu na ręce oblata i antykoncepcji zamykającej drogę Duchowi Świętemu”. Piotr Stefaniak pisze o błogosławionej Dagmarze, która połączyła dwa odrębne narody Europy Środkowej – Czechów i Duńczyków.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”.

W dziale Polskie dzieje Alicja Omiotek zabiera czytelniczki na Kresy, wspominając dramatyczne losy Polaków tam żyjących. W dziale Poszukując dróg Katarzyna Kaczmarek pisze o odnalezieniu w sobie zagubionej tożsamości, a w dziale Z podróży Berenika Seryczyńska relacjonuje swoją wędrówkę do Santiago de Compostela, czyli do grobu św. Jakuba Apostoła.

W numerze majowym prezentujemy też ciekawe Sylwetki: prof. Maria Ryś przybliża zasłużoną dla Polski postać pani prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, a Dorota Sys pisze o św. Marii Dominice Mazzarello – wychowawczyni na miarę XXI wieku.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o „Kobietach brzemiennych” w rzeźbie Xawerego Dunikowskiego; w dziale Zdrowie dowiemy się dlaczego warto stosować naturalne metody planowania rodziny; w dziele Pomagajmy poznamy ciekawe inicjatywy wspierające młode pary w podjęciu decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, a małżeństwom pomagające pokonać kryzys.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

4 (223) 2014

Czytaj więcej: 4 (223) 2014Czytaj więcej: 4 (223) 2014

W numerze kwietniowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk w miesiącu kanonizacji dwóch wielkich papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II przypominają o ich przesłaniach i naukach oraz podpowiadają, co możemy zrobić, by dobrze je wykorzystać. Piotr Stefaniak pisze o wszystkich Polkach wyniesionych na ołtarze przez papieża św. Jana Pawła II.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela w kolejnej części swojego artykułu snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz odpowiada na pytanie, czy bardzo zmienił nas Jan Paweł II, a ks. Mirosław Jasinski wspomina niezwykłe spotkanie z papieżem Polakiem, które odbyło się na początku jego drogi kapłańskiej.

W dziale Z podróży przeczytamy drugą część pasjonującego reportażu Janusza Plewniaka z jego wyprawy do Kamerunu.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka w 220. rocznicę bitwy pod Racławicami przypomina o zwycięskim starciu Polaków z armią rosyjską. Bogdan Nowak opowiada natomiast o losach Sybiraków, których na rosyjskim pustkowiu umacniała silna wiara.

W numerze prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska przybliża postać Krystyny Kajdan – otwartej na każdego człowieka, dyrektorki Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”, a Maria Żmigrodzka pisze o „Gwieździe dwóch kontynentów”, czyli o Helenie Modrzejewskiej, w 105. rocznicę jej śmierci.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o autoportretach Jacka Malczewskiego i o twórczości Józefa Chełmońskiego w 100. rocznicę jego śmierci; w dziale Zdrowie dowiemy się o ważnej konferencji na temat cierpienia, która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego; w dziele Pomagajmy poznamy ciekawe inicjatywy obywatelskie podejmowane w obronie dziecka i rodziny.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

3 (222) 2014

Czytaj więcej: 3 (222) 2014Czytaj więcej: 3 (222) 2014

W numerze marcowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk odpowiadają na pytanie – co zrobić, aby starość była twórcza i radosna. Joël Petit, z francuskiego stowarzyszenia Świętej Rodziny z Virzon, w rozmowie z Joanną Szubstarską przybliża postać świętych męczenniczek – Perpetui i Felicyty.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela snuje refleksje na temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada – „Jak wygrać kobiecość?”. W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz podkreśla natomiast niezwykłą rolę kobiet w Kościele.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przedstawia postać i zasługi polskiego działacza niepodległościowego – Romana Dmowskiego. Ksiądz Janusz Mękarski, członek Stowarzyszenia „Katyń”, w rozmowie z Bogdanem Nowakiem opowiada o trudnych losach wojennych swojej rodziny.

W numerze prezentujemy też ciekawe Sylwetki: Ewa Babuchowska przedstawia postać Wiolety Iwanickiej-Richter i jej „dzieło miłosierdzia”, a Piotr Stefaniak pisze o Matce Gabrieli von Ballestrem, która swe życie ofiarowała za Kościół i zbawienie świata.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o twórczości sycylijskiego mistrza Antonella da Messiny; w dziale Zdrowie dowiemy się jak na długo utrzymać sprawność umysłu; w dziele Pomagajmy znajdziemy materiał o „dzielnych niewiastach”, które na krańcach świata realizują swoje powołanie misyjne; a w dziale Z podróży przeczytamy pasjonujący reportaż Janusza Plewniaka z jego wyprawy do Kamerunu.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

2 (221) 2014

Czytaj więcej: 2 (221) 2014Czytaj więcej: 2 (221) 2014

W numerze lutowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk rozważają słowa papieża Franciszka, który mówi o ewangelizacji, misji i pójściu na „peryferie”. Piotr Stefaniak pisze o patronach Europy – świętym Cyrylu i Metodym, podążając śladami ich misji. Dobromiła Salik przytacza karty z życia Chiary Lubich i innych osób z Ruchu Focolari, które zbliżyły się do chwały ołtarzy.

W dziale Kobieta, rodzina prof. Dorota Kornas-Biela snuje refleksje na ta temat istoty godności i powołania kobiety, a ks. Marek Dziewiecki podpowiada „Jak wygrać kobiecość?”.

W dziale Poszukując dróg Tomasz Korpysz pisze o wartości języka, przypominając o obchodzonym 21 lutego Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego.

W numerze jak zawsze prezentujemy ciekawe Sylwetki: Barbara Czekaj przybliża niezwykłą historię życia i twórczości Ludomira Benedyktowicza – artysty bez rąk, a Dobromiła Salik wspomina Ciocię Tereskę – zwykłą kobietę, która szła przez życie po cichu, czyniąc dobro.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka przedstawia postać Jana Kilińskiego – przywódcę insurekcji warszawskiej. A w dziale Z podróży Janusz Plewniak zabiera czytelniczki w pasjonującą wyprawę na Gibraltar.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o wartości rzemiosła artystycznego; w dziale Zdrowie dowiemy się, czym jest naprotechnologia; w dziele Pomagajmy znajdziemy odpowiedź na pytanie: Czy można się modlić wysyłając maile?

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

12/1 (220) 2013/2014

Czytaj więcej: 12/1 (220) 2013/2014Czytaj więcej: 12/1 (220) 2013/2014

W numerze

grudniowo-styczniowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Barbara Czekaj przywołuje zapomniane legendy o monarchach betlejemskich.

W dziale Kobieta, rodzina Dobromiła Salik i ks. Roman Tomaszczuk snują refleksje na temat czystości i pytają: jak ją promować, by przekonać otoczenie, że jest darem i zadaniem. Dobromiła Salik opowiada o niezwykłym wydarzeniu – 3. Ogólnopolskim Kongresie Małżeństw, jedynej takiej inicjatywie w skali kraju.

W dziale Poszukując dróg Alina Petrowa-Wasilewicz tym razem pisze o skutkach skreślenia „Pana Tadeusza” z listy lektur gimnazjalnych i podpowiada, jak każdy może uzupełniać edukację swoich dzieci. Daria Pietrzak, okiem psychologa chrześcijańskiego, zachęca czytelniczki do odkrywania własnych słabości, „by żyć tu i teraz i być w kontakcie z samym sobą”. Teresa Braun przybliża istotę świętowania, zawartą w nauczaniu Jeana Vanier.

Do Barcelony, gdzie podziwiać można wyrzeźbiony w kamieniu Kościół Sagrada Familia, zabiera czytelniczki ks. Roman Tomaszczuk, a w niezwykłą podróż do Groty Narodzenia w Betlejem udajemy się z Ewą Owsiany.

W dziale polskie dzieje Maria Żmigrodzka pisze o obronie sanktuarium jasnogórskiego przed najazdem szwedzkim. Jędrzej Dmowski przybliża zaś dwory wielkich Polaków.

W dziale Sylwetki Maria Wilczek przedstawia postać Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej – osoby zwykłej, a niezwykłej, której twórczość, działalność pedagogiczna i duchowość przepojone były Ewangelią.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o królowej Francji – Marii Leszczyńskiej; w dziale Zdrowie dowiemy się, czym jest dar płodności i jak o niego dbać; w dziele Pomagajmy znajdziemy wypowiedź ks. prof. Romana Jaworskiego na temat chrześcijańskiego wymiaru psychoterapii, oraz przeczytamy o cennym Stowarzyszeniu Maximilian-Kolbe-Werk.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

11 (219) 2013

Czytaj więcej: 11 (219) 2013Czytaj więcej: 11 (219) 2013

 

W numerze listopadowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Barbara Pytlos pisze o „duchowej wspinaczce”, czyli o Drodze krzyżowej w rozsławionym łaskami Maryi Gietrzwałdzie. Joanna Krupska zwraca uwagę na smutek, jako błogosławieństwo, które może stać się źródłem łaski. Alina Petrowa-Wasilewicz przybliża natomiast czytelniczkom modele relacji między nauką a wiarą, omawiane podczas zainicjowanego przez Benedykta XVI – Dziedzińca Dialogu.

W dziale Kobieta, rodzina Teresa Kapela przygląda się niezwykle korzystnym rozwiązaniom polityki rodzinnej na Węgrzech. Maria Wilczek pisze o blaskach wieku dojrzałego.

Prof. Jadwiga Puzynina w dziale Poszukując dróg przypomina ważne słowa C.K. Norwida na temat istoty patriotyzmu.

W dziale Z podróży Ewa Kowalewska pisze o peregrynacji Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej po Ameryce. Magdalena Tlatlik przygląda się kobietom w Andach i amazońskiej dżungli, a Janusz Plewniak opowiada o kolejnym niezwykłym miejscu – skalnej świątyni Germanów.

W dziale Polskie dzieje Maria Żmigrodzka pisze o „Kobietach wojennych”, Jędrzej Dmowski natomiast wspomina o ważnej książce Barbary Wachowicz „Siedziby wielkich Polaków – od Reja do Kraszewskiego”.

W dziale Sylwetki Maria Wilczek przybliża niełatwe losy Krystyny Dąbrowskiej, a Piotr Stefaniak przypomina postać świętej Cecylii – dziewicy i męczennicy.

Ponadto w numerze: w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o miejscach pamięci – grobach nieznanego żołnierza; w dziale Zdrowie dowiemy się o szkodliwości palenia papierosów; w dziele Pomagajmy znajdziemy materiał o niezwykłej inicjatywie wolontariuszy – Domy Serc; a w dziele Nie tylko o modzie dowiemy się, jak orient wpływa na modę Europy.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

 

 

10 (218) 2013

Czytaj więcej: 10 (218) 2013Czytaj więcej: 10 (218) 2013

W numerze październikowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Piotr Stefaniak przybliża sylwetkę matki Benedykty od Świętych Aniołów Stróżów OP, która odcisnęła swój ślad na duchowym obliczu Polski.

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik odpowiadają na pytanie, jak należy rozumieć asertywność i jak właściwie z niej korzystać. Diana Brzozowa pisze o zgubnym dla wychowania dzieci dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia – „Standardy edukacji seksualnej w Europie”. A prof. KUL-u Dorota Kornas-Biela w rozmowie z Marią Wilczek odpowiada, m.in. na pytanie – jak tworzyć szczęśliwy dom?

W dziale Z podróży Dobromiła Salik zabiera czytelników do paryskiego Sanktuarium św. Rity, do której kierowane są modlitwy w sprawach trudnych i beznadziejnych. Janusz Plewniak opowiada o Lourdes i Cité Saint Pierre – ośrodku, w którym każdy pielgrzym znajdzie nocleg i doświadczy opieki wolontariuszy.

W dziale Polskie dzieje Ewa Polak-Pałkiewicz przybliża sylwetkę niezwykłego króla – Jana III Sobieskiego, a Maria Żmigrodzka przytacza mniej znane fakty z odsieczy wiedeńskiej.

W dziale Sylwetki Alicja Omiotek przedstawia postać Ireny Sandeckiej – symbolu polskiego trwania na Kresach w najtrudniejszych, sowieckich czasach. Diana Brzozowa przybliża natomiast sylwetkę ojca Józefa Wrzesińskiego, który wyszedł z nędzy, by powrócić do niej i upomnieć się o prawa ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie.

Ponadto w numerze: w dziale Poszukując dróg dowiemy się, co to znaczy „uwierzyć na całego”; w dziele Kultura i sztuka przeczytamy o malarstwie Konrada Krzyżanowskiego; w dziale Zdrowie zapoznamy się z zagadnieniem Spice NaPro; w dziele Pomagajmy znajdziemy materiał o siostrze Kraloli i jej skutecznej pomocy chorym w hospicjum; a w dziele Nie tylko o modzie dowiemy się, jakie trendy panowały w dwudziestoleciu międzywojennym.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

 

 

 

 

 

 

 

9 (217) 2013

Czytaj więcej: 9 (217) 2013Czytaj więcej: 9 (217) 2013

W numerze wrześniowym

„Listu do Pani”

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Piotr Stefaniak przybliża sylwetkę siostry Lisamarii Meirowsky, jednej z najciekawszych postaci Grudziądza, prawdziwej wyznawczyni wiary, która wraz z Edytą Stein poniosła śmierć w oświęcimskim obozie zagłady.

 

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik zastanawiają się, jakie konsekwencje niesie ze sobą wychowywanie potomstwa w atmosferze „kultu dziecka”. Alina Petrowa-Wasilewicz uczula rodziców na próby wprowadzania do niektórych szkół szkodliwej ideologii gender. Prof. KUL-u Dorota Kornas-Biela w rozmowie z Marią Wilczek odpowiada, m.in. na pytanie – co tworzy szczęśliwy dom, a co niszczy jego klimat?

W dziale Poszukując dróg ks. prof. Romuald Jaworski podpowiada jak zadbać o rytm biologiczny, psychiczny i duchowy naszego organizmu, by móc cieszyć się trwałym zdrowiem.

W dziale Z podróży Jolanta Łubkowska opowiada o przeżyciach, jakie dostarczyła paniom z Polskiego Związku Kobiet Katolickich pielgrzymka do Matki Bożej Kodeńskiej. Janusz Plewniak opowiada o portugalskiej tradycji budowania kominów, a Jolanta Makowska zabiera czytelników do Pałacu w Nieborowie.

W dziale Sylwetki Urszula Tataj-Puzyna przybliża postać Stanisławy Leszczyńskiej, dzielnej położnej, która w obozie Auschwitz-Birkenau przyjęła na świat około trzech tysięcy dzieci. Ewa Babuchowska przedstawia natomiast sylwetkę Magdaleny Kudełki-Lwowskiej, opowiadając o jej powołaniu do ewangelizacji.

Ponadto w numerze w dziale Polskie dzieje przeczytamy o 330. rocznicy odsieczy wiedeńskiej; w dziele Kultura i sztuka dowiemy się o niezwykłych wizerunkach anielskich autorstwa Jacka Solińskiego; w dziale Pomagajmy przeczytamy o działalności ewangelizacyjnej Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej; a w dziele Nie tylko o modzie dowiemy się, jaki płaszcz warto sobie sprawić.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, smaczne i zdrowe przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.

 

 

 

 

 

 

 

7_8 (216) 2013

Czytaj więcej: 7_8 (216) 2013Czytaj więcej: 7_8 (216) 2013

 

W numerze lipcowo-sierpniowym

„Listu do Pani”

 

W dziale Nasza wiara, nasz Kościół Piotr Stefaniak przybliża postać miłującej pokój świętej Elżbiety Izabeli, królowej Portugalii. Alicja Janiak wspomina spotkanie z rodzicami błogosławionej Chiary Luce Badano i drogę młodej członkini Ruchu Focolare do świętości.

W dziale Kobieta, rodzina ks. Roman Tomaszczuk i Dobromiła Salik piszą jak należy gospodarować czasem wolnym, by odzyskać potrzebne siły fizyczne i duchowe. A ks. prof. Romuald Jaworski w dziale Poszukując dróg podpowiada jak zachować naturalny rym życia.

W dziale Z podróży Maria Żmigrodzka zachęca do wyjazdu w polskie góry. Jolanta Wachowicz zabiera czytelników do jednego z najsłynniejszych miejsc na Mazurach – klasztoru kamedulskiego, a Janusz Plewniak opowiada o niezwykłym spotkaniu z wielorybami, podczas swojej podróży na Wyspy Kanaryjskie.

W dziale Sylwetki Alina Petrowa-Wasilewicz przybliża postać Hanny Iłowieckiej-Przeciszewskiej, kobiety dzielnej, silnej i wiernej wartościom. Natalia Dueholm przedstawia sylwetkę Mary Ann Kuharski, matki trzynaściorga dzieci, założycielki prężnie działającej w USA organizacji „Pro-life Accros America”.

Ponadto w numerze w dziale Kultura i sztuka przeczytamy o naturze, jako mistrzyni wszelkiej formy; w dziale Pomagajmy dowiemy się jak wolontariusze pomagają chorym w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach; a w dziele Nie tylko o modzie nauczymy się ubierać modnie i z klasą.

Jak zawsze w numerze znajdziemy też artykuły z dziedziny ekologii, praktyczne porady dla pań domu, przepisy kulinarne, odcinek powieści „Kocha, lubi, szanuje...”, propozycje zabaw z dzieckiem, jak również kącik poetycki oraz krzyżówkę.