Prace magisterskie

 

Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie zostały napisane i obronione trzy prace magisterskie na temat „Listu do Pani”.

Krzysztof Godlewski obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę pt. Problematyka rodzinna w czasopiśmie „List do Pani” w latach 1993-2003, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Marcelego Dołęgi.

Monika Ryter obroniła na Uniwersytecie Śląskim pracę pt. „List do Pani” 1993-2005. Próba monografii bibliograficznej,napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Żmigrodzkiego.

Joanna Skłodowska obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pracę pt. Ewangelizacyjna i społeczna funkcja miesięcznika „List do Pani”, napisaną pod kierunkiem ks. dra Witolda Kaweckiego CSsR.