5 (324) 2024

b_240_0_16777215_00_images_numery_nowy_5_324_2024_oklad.jpgb_240_0_16777215_00_images_numery_nowy_5_324_2024_spis.jpg

 

 

Z numeru majowego 

„Listu do Pani”

 

 

Maj – tak wyczekiwany przez nas, którym nie tylko chłody przedwiośnia dały się we znaki – już jest. Już otacza nas swym ciepłym powiewem, pozwala choć przez chwilę, wpatrzonym w piękno bujnie rozkwitającej przyrody, zapomnieć o codziennych trudach i niepokojach. 

Maj – miesiąc Matki Bożej, a zarazem – naszej Matki i Królowej, którą szczególnie w tym niełatwym czasie prosimy o opiekę nad Polską i światem, nad Kościołem i naszymi dziećmi, rodzinami, nad wszystkimi zagubionymi, dotkniętymi samotnością i cierpieniem. 

A może któreś z Was, drogie Czytelniczki, będą chciały modlić się w tych intencjach 19 maja w gronie uczestniczek V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej? Zaproszenie znajdziecie na s. 8 naszego miesięcznika. 

Obecnie przeżywamy wiele trudnych spraw: wojny prowadzone nie tylko w Ukrainie i w Ziemi Świętej, ale w około 100 innych miejscach na świecie. Ogromnym problemem jest przerażające ubóstwo w niektórych krajach ziemskiego globu, o czym pisze ks. Zbigniew Sobolewski w tekście Ratujmy życie niemowląt (s. 37). Pogłębiają się konflikty społeczne wewnątrz naszego kraju, dlatego konieczne jest ofiarne, skuteczne działanie świadomych swych obowiązków Polek i Polaków, wspierane nieustanną, gorącą modlitwą.

Wiemy, jak liczne są inicjatywy uderzające w życie dzieci nienarodzonych, rozpowszechnianie pigułki „dzień po”, ale i podejmowanie prób wprowadzenia w niektórych krajach, także, niestety, w Polsce, prawa do aborcji na życzenie. Lekceważona jest, oparta na badaniach naukowych wiedza nie do podważenia, że „człowiek zaczyna swój indywidualny byt od połączenia ludzkich komórek rozrodczych. (...) Biologia nie daje podstaw do podziału tego rozwoju na fazy przedludzką i ludzką” – czytamy w artykule prof. Andrzeja Paszewskiego Wiedza i przekonania (s. 12). Ta prawda musi postawić nas w gronie odważnych obrońców życia. Wsparte tak ogromną rzeszą ludzi Marsze dla Życia, które przeszły przez ulice kilku miast, nie tylko w Polsce, wyrażane przez różne środowiska apele w obronie życia przesyłane do najwyższych władz państwowych – świadczą o wzroście aktywności świadomych tego zadania obywateli.

Obrona życia to także obrona życia duchowego i psychicznego dzieci, sukcesywne włączanie ich w rodzinnym domu w świat wartości gwarantujących życie godne i spełnione. Musimy docenić w tych działaniach znaczenie pierwszych lat życia dziecka, nie zlekceważyć tego okresu rozwoju dla tworzenia bliskich z nim więzi. Niby o tym wiemy, ale czy ta wiedza przekłada się w naszym przypadku na praktyczne działania? Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, Izabella Woźniak, podsuwa nam w tym numerze Listu do Pani (s. 38) tematy, które w różnych okolicznościach mogą i powinny pojawić się w naszych rozmowach z dziećmi. 

W sytuacji, w której z programów nauki historii w szkołach mają zniknąć wiadomości o wielu postaciach i wydarzeniach historycznych, ukazujące piękno polskich dziejów i patriotycznej postawy Polaków, w sytuacji, w której ograniczona ma być też liczba lekcji religii w szkole, pogłębić się powinna nasza troska o religijne i patriotyczne wychowanie dzieci. Poszerzać mamy naszą wiedzę, by skuteczniej, o pewne wątki, poszerzyła się wiedza dzieci. Może w domowe rozmowy z nimi włączymy w maju temat 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino, o której pisze w tym numerze naszego pisma Lidia Dudkiewicz (s. 18). Nie można pominąć także tematu Konstytucji 3 Maja, która była „drugim tego rodzaju aktem prawnym na świecie”, o czym przypomina prof. Alicja Omiotek (s. 20). 

W tym niełatwym czasie potrzebne jest nam wsparcie. Daje je niewątpliwie wiara, którą pogłębiamy we wspólnocie Kościoła, także przez uczestnictwo w grupach, stowarzyszeniach działających w nurcie kultury chrześcijańskiej. Odnajdźmy się może w istniejącej przy naszej parafii wspólnocie. Mamy szansę być w niej obdarowane i obdarowujące, odnaleźć zagubioną czasem pogodę ducha. 

Sięgajmy też częściej do doświadczeń naszych antenatek, znanych z polskiej historii, ale także z historii własnej rodziny, które mogą być nam przykładem jak godnie mocować się z życiem. 

Maj to miesiąc maryjny, ale 19. dnia tego miesiąca przeżywać będziemy uroczystość szczególnie ważną – Zesłanie Ducha Świętego. Prośmy o Jego światło, by pogłębiała się nasza wiara i obficie owocowała dobrymi czynami. Umocnieni siłami duchowymi, odważnie kroczmy ku Bogu i ludziom po zawiłych czasem ścieżkach życia. 

MARIA WILCZEK