10 (299) 2021

b_240_0_16777215_00_images_10_299_2021_ok.jpgb_240_0_16777215_00_images_10_299_2021_spis.jpg

 

Z numeru październikowego „Listu do Pani”

Przeżywamy niełatwy czas, jednak ufając Bogu, ufajmy, że i w nadchodzącej porze odnajdziemy drogę roztropności i nadziei. Odnajdziemy wśród tych trudności, które nas spotykają, i tych, które mogą nadejść. Wyzbądźmy się lęku, pamiętając, że nie chodzi o to, aby jakoś przetrwać, ale aby niezależnie od sytuacji swą postawą i działaniem pomnażać dobro. I w tym odnajdywać radość. Szukajmy zatem zadań dla siebie – jak umocnić wątpiących, do czego przyłożyć pomocną rękę, co wspomóc modlitwą. Bądźmy też twórcami pokoju, spokojnej rozmowy wszędzie, gdzie jesteśmy.

Otrzymaliśmy ostatnio niezwykły dar. Do grona beatyfikowanych włączeni zostali Prymas Stefan Wyszyński i Matka Elżbieta Róża Czacka. Wielcy Polacy, którzy żyli w trudnych czasach, a pozostawili nowym pokoleniom niezwykłe wskazania, wynikające z zatopionego w Bogu życia, i wielkie dzieła, do których rozwoju i my winniśmy się włączyć. Nie możemy powiedzieć – to nie na nasze siły. Każdy swoją cząsteczkę dobra do wspólnie podejmowanych zadań może dodać. A siły? Błogosławieni Stefan Wyszyński (o jego wspólnej z kard. Karolem Wojtyłą drodze pisze Lidia Dudkiewicz na s. 8) i Matka Czacka wskazywali, skąd je brać. Uczyli czerpać je obficie z natchnień Ducha Świętego, z Eucharystii i pobożności maryjnej.

Mamy październik, miesiąc, w którym umacnia nas modlitwa różańcowa (o tym, jak Różaniec wkroczył w polskie dzieje, pisze Agnieszka Wolińska- Wójtowicz na s. 18). Trzymając się Różańca, w duchu rozważań poszczególnych tajemnic, łatwiej nam będzie – wzorem nowych błogosławionych – próbować iść drogą takiej wiary, jaką miała Najświętsza Maryja Panna. O Jej wierze pięknie mówił podczas audiencji generalnej 19 grudnia 2012 r. papież Benedykt XVI:

„Maryja przeżywała drogę u boku Syna z głęboką wiarą, również pośród ciemności, z niezachwianą ufnością w działanie Boga. Głęboka pokora Maryi przyjmuje również to, czego nie rozumie w działaniu Boga, pozwalając by Bóg otworzył Jej umysł i serce”. Idąc drogą Bogarodzicy, nie damy się zasmucić ani przestraszyć. Przykładem takiej postawy może być Maria Jankowska, o której opowiada prof. Maria Ryś (s. 26)

Patrząc w przyszłość, widzimy, że wśród zadań stojących przed nami, jedno z najważniejszych w obecnej sytuacji, to objęcie czujniejszą uwagą i opieką dzieci i młodzież. Serdeczniejsze niż dotychczas towarzyszenie im w niełatwej drodze ku pełnej dojrzałości, a więc pomoc w kształtowaniu prawego charakteru. Często wymagać to będzie i od nas, dorosłych, poszerzenia zasobu wiedzy. I tu mam dla Was, Drodzy Czytelnicy, bardzo dobrą wiadomość. W tym numerze naszego miesięcznika rozpoczyna się cykl artykułów ks. prof. Romualda Jaworskiego, wybitnego psychologa i pedagoga, naszego wielce cenionego Autora, poświęconych właśnie omówieniu poszczególnych sprawności charakteru, ich kształtowaniu, a także roli w tym procesie rodziców, szkoły i Kościoła. Z pierwszym odcinkiem Charakterologiczne sprawności zapoznacie się w tym numerze na s. 12.

Tematowi wychowania młodego pokolenia, działaniom już praktycznym, poświęcony jest też wywiad Ewy Babuchowskiej z Leszkiem Szawińskim Rozwijanie skrzydeł (s. 14), a także artykuł Wakacje pełne twórczej pracy, prezentujące inicjatywy na rzecz młodzieży podejmowane przez Fundację św. Mikołaja (s. 38).

Zaczyna się rok akademicki. Z wielu przyczyn duszpasterstwa akademickie będą miały niełatwy rok. To także dla nas zadanie, by zachęcić młodych do uczestniczenia w inicjatywach tego duszpasterstwa. Dobrze, aby i uczniowie starszych klas liceum znaleźli się w przestrzeni oddziaływania tych środowisk.

A 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu pomódlmy się za nauczycielki i nauczycieli, od przedszkola po uniwersytety i akademie. Za tych, których pracę i poświęcenie dziś podziwiamy, ale i za tych, którzy już odeszli, a którym zawdzięczamy ukształtowanie wspaniałego pokolenia naszych antenatów. Przez cały zaś miesiąc, i później, pamiętajmy o szkołach jako o miejscach wołających o życzliwość, troskę, szacunek i pomoc.

I niech roztaczają nad nami swe skrzydła nasi aniołowie stróżowie, których wspominamy 2 października.

 

REDAKCJA