10 (278) 2019

b_240_0_16777215_00_images_numery_10_278_2019_ok.jpgb_240_0_16777215_00_images_numery_10_278_2019_spis.jpg

 

Z numeru październikowego

„Listu do Pani”

 

„Aby Polska była pełna łaski” – ten zwrot o pełni łaski, określający Najświętszą Maryję Pannę, powraca ku nam tylokrotnie w różańcowej modlitwie, nie tylko w październiku, w którym obchodzimy święto Matki Bożej Różańcowej. Powtarzamy te należne Maryi słowa, wiedząc, że to Ona potrafiła w pełni przyjąć Dar, którym Bóg Ją obdarzył i to Ona może najlepiej nauczyć nas otwarcia się na Bożą łaskę. Ta łaska umacnia nas i chroni. I od wieków chroni nasz kraj. O nią błagały tłumy zgromadzone 14 września na lotnisku w Kruszynie, koło Włocławka na ewangelizacyjnym spotkaniu „Polska pod krzyżem”.

Ten październik szczególnie potrzebuje Bożej łaski, bo potrzebuje pokoju i mądrości, potrzebuje nas – mądrych i spokojnych wbrew kłótniom i wbrew zgiełkowi. Kiedy piszemy te słowa, wybory parlamentarne są w nieodległej perspektywie. Przystąpmy do nich, czując się współodpowiedzialnymi za kształt polskiej rzeczywistości, za polską kulturę, tak mocno splecioną z chrześcijaństwem, w której nurcie żyły kolejne pokolenia naszych przodków i w której chcemy wychowywać młode pokolenie.

W dzień wyborów, 13 października przypada też, tradycyjnie już – Dzień Papieski – wspomnienie wyboru świętego Jana Pawła II na papieża. Hasło tego Dnia – „Wstańcie, chodźmy!” – powinniśmy powtarzać sobie nie tylko w tym miesiącu. Mamy iść ku pożytecznym działaniom, nie wypuszczając z dłoni różańca. A 14 października – Święto Nauczyciela i Dzień Edukacji Narodowej. Rodzina i szkoła muszą nie tylko w tym miesiącu być celem naszych zabiegów, trosk, modlitw. (Podejmują ten temat w dwugłosie ks. Janusz Chyła i Dobromiła Salik, str. 4). Polska potrzebuje rodzin wychowujących, przypominających o wartościach – poszanowaniu godności każdego człowieka, patriotyzmie, szacunku dla tradycji i kultury, a więc rodziców świadomych swej misji, wierzących w skuteczność wychowania, przygarniających i obejmujących swym promieniowaniem własne dzieci, ale i ich przyjaciół, kolegów. Potrzebuje rodzin, przeciwstawiających się zdecydowanie wszelkim zjawiskom uderzającym w dobro dzieci, takim np. jak próba wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej wg standardów WHO. I tu warto wiedzieć, że, jak informuje ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin – „Organizacje prorodzinne zachęcają do przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin – dokumentu, który ma uchronić małoletnich przed deprawacją w placówkach oświatowych. SKPR stanowi na poziomie lokalnym gwarancję prawnej ochrony uniwersalnych wartości, na których opiera się Konstytucja RP.”

A więc jako wychowawcy, a wszyscy poniekąd nimi jesteśmy, mamy być świadomi zjawisk uderzających w system wartości, który przekazać chcemy dzieciom, ale też świadomi istnienia inicjatyw i środowisk, wspierających nasze wychowawcze działania. A że nic tak nie uczy jak dobry przykład, kierować można wdzięczne spojrzenie ku tym licznym rodzinom, które świecą przykładem. O jednej z nich, matce w tej rodzinie, pisze Ewa Babuchowska (str. 26), a o tym jak dobrze być matką opowiada Magdalena Urbańska (str. 12). Niech więc dzięki mądremu wychowaniu, a takie prezentuje w stosunku do młodzieży m.in. środowisko Teologii Politycznej (o jednej z tych inicjatyw piszemy na str. 36), młodzi wyciągają ręce do zgody, spieszą z pomocą potrzebującym, uczą się współodpowiedzialności za kraj, w którym żyją, twórczego stylu życia. Niech też sięgają po dobre książki, a także – po różaniec.

Październik przypomina nam o postaciach tak wielu wspaniałych świętych: m.in. o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, św. Franciszku z Asyżu, o św. Faustynie Kowalskiej, św. Teresie z Avila, o św. Janie Kantym, św. Łukaszu, św. Jadwidze Śląskiej, św. Tadeuszu Judzie... Wzywajmy i ich wstawiennictwa, zanosząc przed tron Najwyższego nasze korne dziękczynienia i prośby o dobry los Polski, Europy, świata.

Redakcja